Sommarjobbet utgör en första kontakt till arbetslivet för många och skapar möjligheter till att få nya erfarenheter, lära sig nytt och tjäna sig egna fickpengar. Vi på Kirami anser att det är viktigt att vara del av denna process från ung ålder, och med tanke på detta har Kirami även denna sommar anställt unga, förstagångs sommarjobbare. Tre av våra sommarjobbare är 14-15 år gamla aktiva flickor och pojkar. Minderåriga kan utföra en hel del olika arbetsuppgifter och de är en anmärkningsvärd del av företagets livliga sommarverksamhet.

Tammi Kylväjä, 14, on myös ensimmäistä kertaa kesätöissä. Tänä kesänä hän on viikon Kiramin tehtaalla.
Lauri Marttila, 15, är en energisk niondeklassare som går i Äetsä skola. Lauri har sitt första sommarjobb på Kirami. Läs mer om den duktiga sommararbetaren!
Etiketter
Venla Välläri, 15, har precis avslutat grundskolan på Sylvää högstadium och kommer att fortsätta i Vammalas gymnasium på sportlinjen. Den hurtige Venla arbetar i två veckors tid inom Kirami, och detta är hennes första sommarjobb.