“Skriv med stora versaler, att jag tycker om mitt arbete" 

Kalle Pakkala |Kirami personal presentation
Kalle Pakkala |Kirami personal presentation
Kalle Pakkala, har arbetat som
försäljare i 20 år, varav tio
förtjänstfulla år på Kirami.

 

Kalle Pakkala, har arbetat som försäljare i 20 år, varav tio förtjänstfulla år på Kirami. Inom företaget är han ansvarig för den inhemska försäljningen. Kalle arbetar med att ständigt vara i kontakt med återförsäljare, att prissätta produkter till återförsäljare och att som helhet ha hand om den inhemska försäljningen. Kalle följer inget specifikt schema på arbetet, utan innehållet på hans arbetsdagar varierar från en dag till en annan. Kalle kom till Kirami då Mika hetsade honom till att ta arbetet. När han kom till företaget hade han ett stort intresse för branschen, liksom en brinnande vilja till att utveckla sig själv som försäljare. Den starka viljan att utveckla företaget bidrog också till att han fattade beslutet att vara en del av företaget i rollen som försäljare.

Kalle anser att hans arbete är trevligt tack vare gemytliga kunder, en bra arbetsmiljö, trevliga arbetskamrater, möjligheterna till utveckling i arbetet och friheten i arbetet. Arbetskamraterna beskriver Kalle som likasinnade och sådana som försöker sitt bästa. Att de ger sitt bästa imponerar Kalle. Han är inte sparsam med beröm då han beskriver sina medarbetare.

På sin fritid spelar Kalle beachvolley och badminton. Han slappnar av genom att idrotta tre till fyra gånger i veckan. Att resa är ett annat sätt för Kalle att njuta och tillbringa sin fritid på.