EU-standarden ökar säkerheten hos badtunnor

EU-standarden ökar säkerheten hos badtunnor | Kirami

Kirami var involverad i att skapa EU-standard för badtunnor med målet att skapa de mest högkvalitativa produkterna på marknaden

 

Kirami har varit den enda aktiva finska badtunnatillverkaren som har deltagit i standardiseringsarbeteten i den nya EU-omfattande standarden som gäller säkerhetskrav och testmetoder för sim- och bubbelpooler och badtunnor avsedda för hemmabruk. För Kirami var säkerhet för små barn särskilt viktigt, vilket har varit en av huvudfokuserna på att göra standarden.

Allmän industriell förening YTL kontaktade Kirami redan hösten 2010 och bad om att gå med i ett europeiskt projekt där standard för badtunnor och bubbelbad började utvecklas.

– Standardprocessen utvecklas så att varje land har sin egen grupp där de anser landets ställning på standarden och dess detaljer. Utöver detta fanns generella församlingar i EU och möten för arbetsgrupper för att arbeta på standardens underkategorier. Det fanns möten över hela Europa, berättar Datadministration- och finansdirektör för Kirami, Eero Rantanen.

Den nya standarden (EN 17125) definierar de faktorer enligt vilka pooler, badtunnor och bubbelbad ska tillverkas och installeras.  Det har varit flera europeiska pooltillverkare och säkerhetsansvariga som arbetar på standarden, som Tukes i Finland. Kirami har varit den enda aktiva badkarstillverkaren som har deltagit i standardiseringsarbetet.

Att skapa standarden har varit tidskrävande process.

– Kirami har deltagit i åtta år för denna uppgift. Det handlar om väldigt viktig fråga som vi har investerat mycket i möten runt om i Europa och i flera arbetstimmar, berättar Datadministration- och finansdirektör för Kirami, Eero Rantanen. Kirami gick med att utveckla standarden eftersom vi vill producera badtunnor av högsta kvalitet på marknaden.

 

För Kirami var säkerhet för små barn särskilt viktigt, vilket har varit en av huvudfokuserna på att göra standarden | Kirami
För Kirami var säkerhet för små barn särskilt viktigt, vilket har varit en av huvudfokuserna på att göra standarden | Kirami

 

Standard förbättrar säkerheten

Standarder ökar säkerheten och kompatibiliteten hos produkterna. Standardisering skyddar också konsument och miljö. Genom att köpa en standardiserad produkt får kunden garanti för att få en hållbar och användbar produkt. Standarden kommer att kontrolleras vart femte år och uppdateras om eventuella brister uppmärksammas.

Hos Kirami har de flesta säkerhetsfaktorer som framkommer i standarden redan länge varit i skick. Bland annat värmeskydd kring skorstenen 100 cm uppåt från kaminytan räknat, vilket standarden kräver, har ingått i standardutrustningen på våra badtunnor ända från början. De instruktioner som krävs enligt standarden har också varit en bra skick för företagets produkter.

– För närvarande anpassar Kirami sina produkter till standarden. Mycket av sakerna finns redan på plats, men små detaljer som termometern och varningsskyltar som krävs enligt standarden planeras fortfarande.

– Vi har lärt oss enormt från jobbet, skapat relationer med tillverkare och organisationer och fått stöd för vår egen kompetens. Vi kommer att kunna följa utvecklingen av branschen i närheten, vi får kontakter, vi lär oss mer om säkerhet och därigenom gör vi allt högre kvalitet och säkrare produkter. Det handlar inte bara om säkerhet, även om hållbarhet och användbarhet av material, säger Eero Rantanen.

 

Mer information:

Datadministration- och finansdirektör Eero Rantanen
eero.rantanen@kirami.fi
+358 40 828 99735

 

Läs mer:

• Säker användning av badtunnan med barn

Bada säkert i baljan  

Trygga bad med Kiramis produkter  

Hållbarhet börjar med rätt attityd och kvalitet 

Kolla in vår nya katalog.