Trädgårdsarkitekten hittar den bästa platsen för badtunnan 

Pihasuunnittelija vastaa kokonaisuuden suunnittelusta | Kirami

Trädgårdsarkitekten hjälper dig att hitta rätt plats för din badtunna 

Kirami samarbetar med många olika aktörer och experter. En samarbetsaktör är trädgårdsarkitekter, som kunderna kan konsultera för att få fram de bästa sidorna av sin trädgård. Ibland kräver även placeringen av badtunnan trädgårdsarkitektens hjälp.

Viherpalvelu Maununkarhu|Trädgårdsarkitekten ansvarar för planeringen av helheten  | Kirami
Trädgårdsarkitekten ansvarar för planeringen av helheten

Ofta vill kunderna göra Kiramis badtunna till en del av terrassen, men placeringen kan vara en utmaning. I andra fall kanske kunden på egen hand inte hittar en lämplig plats för badtunnan på gården och kan behöva hjälp med att planera hela gården. Om kunden har ett tydligt behov av en mer omfattande förnyelse av gården rekommenderar Kirami att hen kontaktar en trädgårdsarkitekt.

 

Trädgårdsarkitekten ansvarar för planeringen av helheten  

En av Kiramis samarbetspartner, trädgårdsarkitekten Sirkku Nikula, är företagare inom grönsektorn och driver företaget Viherpalvelu Maununkarhu. Sirkku är utbildad trädgårdsmästare och trädgårdsmästare med inriktning på parker och grönområden. Hon har redan elva års erfarenhet av arbete inom grönsektorn.  

– Mitt företag erbjuder tjänster inom trädgårdskonsultation, planering av gårdar och planteringar, grönanläggning, skötsel av grönområden samt skötsel och formklippning av träd och buskar. Dessutom erbjuder jag även många andra typer av arbeten som underleverans, från höjdmätningar till olika typer av grävarbeten och fällning av träd, berättar Nikula.  

Man kan behöva en trädgårdsarkitekt av många olika skäl.

– Kunderna kontaktar mig vanligtvis när de håller på att anlägga en ny trädgård eller den gamla trädgårdens växter är övervuxna och svåra att sköta. Ibland behöver trädgården även uppdateras till nutid och invånarnas livssituation i dag. Ibland behöver man å andra sidan se över trädgårdslösningarna på nytt på grund av förändringar i omgivningen.

Det är bra om den som är i behov av trädgårdsplanering kontaktar en arkitekt i god tid.

– För kunden är det bäst att i god tid be trädgårdsmästaren att komma och titta på trädgården. Till exempel när det gäller färdiga trädgårdar är det bra att kontakta en fackman redan innan det har blivit för tungt att sköta trädgården och växterna har vuxit för mycket. Vid nyanläggningar blir det billigast för byggaren om trädgårdsarkitekten deltar i planeringen redan från början. Då kan trädgårdens funktioner, såsom belysning, planteringar och gångar, planeras och byggas samtidigt som huset byggs, berättar Nikula.

 

Samarbete inleds ofta med en konsultation 

Trädgårdsarkitekten hjälper kunden att välja den tjänst som passar hen bäst.  

Viherpalvelu Maununkarhu | Yhteistyö alkaa usein konsultoinnilla | Kirami
Sirkku Nikula - Viherpiha Maununkarhu

– Större projekt börjar alltid med en trädgårdskonsultation. Vid en trädgårdskonsultation går man igenom gårdsområdena, kartlägger växternas och konstruktionernas skick, trädgårdens problemområden och kundens önskemål visavi gården. Samtidigt funderar man över hur regnvattnet ska avledas och återanvändas i trädgården samt behovet av belysning och andra funktioner.

– Efter konsultationen funderar vi på om kunden behöver fortsatta tjänster. Om kunden har tydliga fördelar av trädgårdsplaneringen ger jag en offert på de tjänster som behövs, såsom planering eller skötsel av grönområden. Ibland klarar sig kunden med råden som hen får genom trädgårdskonsultationen. I sådana fall kommer vi överens om att kunden kontaktar mig om det uppstår frågor, berättar Nikula.

Trädgårdsarkitekten måste kunna lyssna uppmärksamt på kunden.

– Kunderna har många gånger starka känsloband till sin trädgård och sina växter. Då måste trädgårdsarkitekten kunna läsa mellan raderna för att se kundens önskemål. I planen behöver även förändringar i beställarens livssituation beaktas. En väl planerad trädgård är också enkel att anpassa efter livssituationen. En del trädgårdselement är fasta och behöver vara tåliga.

 

Bra att fundera noggrant över badtunnans placering 

Detaljplanen kan begränsa vilka produkter som kan placeras i trädgården eller storleken på dem. I sådana fall kan man ha särskild nytta av en trädgårdsarkitekt.

– När man till exempel planerar var Kirami-badtunnan ska placeras ska man även beakta tunnans vikt när den är full med vatten och badare. I mina objekt har jag alltid placerat badtunnorna på frostpassiv och bärande mark.

 

Kokeile Kiramin 3D-paljunvalitsinta | Kirami
Testa Kiramis badtunneväljare i 3D | Kirami

 

Till hjälp vid placeringen av badtunnorna har jag använt bruksanvisningarna från Kirami. 

– I planerna placeras badtunnorna så att leverantörens rekommenderade avstånd från fasta konstruktioner uppfylls och det är enkelt och säkert att gå till tunnan. Trappstegen till Kiramis badtunnor placeras mot terrassen och utloppet kan enkelt ledas till avloppssystemet med hjälp av en unik mellanutlopps sats eller vid behov återanvändas vid bevattning av planteringarna. Kiramis Triholdy i sin tur kan användas som insynsskydd.  

 

Viherpalvelu Maununkarhu | Bra att fundera noggrant över badtunnans placering | Kirami
Viherpalvelu Maununkarhu | Bra att fundera noggrant över badtunnans placering | Kirami

 

Trädgårdsarkitekten | Viherpalvelu Maununkarhu | Kirami
Trädgårdsarkitekten - Viherpalvelu Maununkarhu 

Planera trädgården väl så är halva jobbet gjort 

En noggrant genomtänkt trädgårdsplan ger lägre kostnader för kunden, när växterna växer på för dem lämpliga platser och grunderna till fasta konstruktioner har gjorts på rätt sätt och inte behöver förnyas efter vintern. 

– I mina trädgårdsplaner ingår alltid även anvisningar för anläggning och skötsel av trädgården samt listor över växter och tillbehör. Jag försöker även välja produkter till trädgården utifrån livslängd och kvalitet samt använder inhemska produkter i mån av möjlighet. I mina produktval följer jag samma princip som i anläggningen av trädgården i övrigt: produkten ska hålla länge. Det i sin tur ger besparingar för kunden.

Även den regelbundna skötseln av trädgården kan överlåtas till fackmän.  

– Ingen trädgård hålls vacker utan regelbunden skötsel. Redan i planeringsskedet är det bra att fundera över hur mycket tid man har över för skötseln av trädgården. Om man annars har lite fritid är det inte värt att stressa över trädgården. Då är det bra att be om förstärkning, summerar Nikula.

 

Bilder på trädgårdar och lösningar som Sirkku har planerat 

Viherpalvelu Maununkarhu

Hur skulle en badtunna se ut på din gård? Testa Kiramis Hot Tub Designer applikation