Utebastur och moduler

Hantverkarnas högklassiga produkt Kirami FinVision® -saunor (bastun) samt sömlöst kopplade modulerna öppnar oändligt med nya dörrar för din trädgårdsplanering.

I Kirami Oy:s sortiment ingår högkvalitativa utebastur som ger nya perspektiv på bastubadande men med respekt för traditionerna. Alla Kirami FinVision® -monteringsfärdiga bastur är tillverkade med beaktande av dagens krav på användbarhet och användarvänlighet. Inne i basturna råder en hemtrevlig stämning som hänför badaren, och tack vare det stora panoramafönstret kommer även naturen nära badaren. Även om utebasturna är små känns de väldigt rymliga.

 

En utebastu som du snabbt ställer i ordning för bad 

Trädgårdsbastupaketen är färdiga moduler som installeras på plats och där elen kopplas behändigt enligt principen ”plug and play”. Som bastuugn kan du välja bland flera olika alternativ i Harvias sortiment. Du kan välja bland de modeller som till sin storlek och effekt lämpar sig bäst för våra bastur, för att bastubadandet ska vara både säkert och behagligt. Till de praktiska detaljerna i basturna hör färdigt installerad, stämningsfull LED-belysning och lavar, som kan lyftas upp för att underlätta städningen. Alla Kirami FinVision® -bastur är isolerade, vilket gör dem energieffektiva och lämpliga även för kallare trakter. Isoleringen gör också uppvärmningen snabbare och inverkar på upprätthållandet av temperaturen i bastun. I Kiramis sortiment ingår även en bastu med infraröd värme.

Om du väljer en vedeldad bastuugn till din Kirami-bastu är det bra att använda endast torr ved av lövträd och gran till uppvärmningen. Bra brännved är kluvet trä med en diameter på cirka 5 centimeter, en längd på cirka 33 centimeter och en vikt på cirka 0,5 kilo. Om du å andra sidan bestämmer dig för en elektrisk bastuugn hittar du bruksanvisningen för den på bastuugnens kontrollpanel, där du vanligtvis behändigt kan välja effekt, uppvärmningstid och förhandsinställning.

Beträffande ventilation och vädring är det bra att notera att luftintaget i Kirami FinVision® -bastun är behändigt placerat på samma vägg som bastuugnen. Vid bastubad sugs luften ut via en utloppsventil i det ena övre hörnet på den bakre väggen mittemot bastuugnen. Efter bastubadet är det skäl att låta bastun vara på i ytterligare cirka 30 minuter för att bastun ska torka. Därefter ska bastun vädras genom att man låter ytterdörren stå öppen en stund, så att luften i också bastuns övre delar ventileras. 

 

Okomplicerad leverans, enkel installation

Kiramis utebastupaket levereras som en helhet, och i en vedeldad bastu installerar kunden endast bastuugnen, skorstenen, stenarna till bastuugnen, dörrhandtaget samt sockelbrädorna nere i kanterna på bastuns fram- och baksida. I en eluppvärmd bastu behöver endast stenarna till bastuugnen, dörrhandtaget och sockelbrädorna installeras. Bastun ska placeras på ett jämnt underlag som klarar bastuns vikt. Grunden kan jämnas ut med stenkross eller gjutas av betong. I kalla klimat är det bra att isolera grunden. 

För att bastun ska ventileras och torka bra rekommenderar vi att grunden för bastun ligger högre än marken. Det är även viktigt att se till att bastun inte omges av en hög gräsmatta eller högt gräs. 

Bastubad är en upplevelse som är förknippad med också annat än att sitta i hettan i en trivsam bastu. Kirami FinVision Annex är ett koncept som omfattar moduler för många olika ändamål för att ytterligare öka bastubadandets njutbarhet och förbättra bastuns funktion. Dessa moduler är ett omklädningsrum, en terrass och en lounge inklusive olika slags tilläggsutrustning. Gör bastuupplevelsen till en helhet som passar just dig. Endast fantasin sätter gränser.