Placera baljan på ett jämnt och hållbart underlag

Placera din balja på ett hållbart och jämnt underlag | Kirami

 

Placera din balja på ett hållbart och jämnt underlag

 

Ordentligt fundament garanterar säkert och lätt bruk av badtunnan. Baljan kan integreras i terrassen eller du kan gjuta ett underlag för den till exempel av betong. Även ett jämnt och hållbart grusunderlag är ett tillräckligt fundament.  

Det mest hållbara underlaget gör man genom att gjuta ett betongunderlag i lämplig storlek för tunnan. Det är bra att komma ihåg att en full balja väger betydligt mer. 

– Baljan ska placeras på ett jämnt underlag som helt omfattar bottnens yta. En jämn och rak grusyta är tillräcklig, om underlaget inte rör sig och kan bära en full tunnas vikt jämte badarna, berättar Kari Suutarinen från Kiramis försäljning och tekniskt stöd.  
Man ska helst inte placera tunnan direkt på gräsmattan. 

– Oftast är gräsmattan inte så jämn att tunnan kunde sitta rakt på den. Underlaget ska vara vågrätt så att tunnan töms ordentligt och all luft under påfyllningen kan komma ut ur kaminen. Gräs som växer vid träpanelen kan även påverka träytans kondition i tunnan. 

– Det lönar sig att montera extra reglar under trätunnan så att luften kan cirkulera under tunnan och den kan torka ordentligt. När det gäller plasttunnor är det särskilt viktigt att beakta att underlaget omfattar hela tunnans botten.    

 

Ett jämnt och hållbart grusunderlag är ett tillräckligt fundament för badtunna | Kirami
Ett jämnt och hållbart grusunderlag är ett tillräckligt fundament för badtunna 

 

Baljan kan fällas in i terrassen

Ibland är den bästa platsen för tunnan på gården vid terrassen. I fråga om fundamentet gäller samma regler när tunnan fälls in i terrassen: underlaget ska vara vågrätt och tillräckligt robust.

– Vid placeringen bör man beakta kaminens uppvärmning: om tunnan placeras på terrassens kant, hamnar kaminen utanför terrassen där den lätt kan användas. Vill du ha tunnan mitt i terrassen, kan du skaffa en förlängningsrörsats som monteras mellan kaminen och bassängen så att kaminen kan stå en meter längre borta från tunnan, berättar Suutarinen.

– I båda fall ska man tänka noga på strukturen under kaminen så att kaminen ska stå rak. Kaminens botten ligger ca 1,5 cm högre än tunnans botten. Vid infällningen ska man beakta att tömningsventilen kommer mittemot kaminen. Det lönar sig att göra något slags underhållslucka för tömning så du kommer åt ventilen. Ett annat alternativ är att skaffa ett mellanutloppssatset så att ventilen kan flyttas bakom kaminen.  

 

Baljan kan fällas in i terrassen | Kirami
Baljan kan fällas in i terrassen 

 

Säkerhet framför allt

Om bassängen monteras nära byggnader eller integreras i en terrass, ska man se till att skorstenen har tillräckligt avstånd från alla brännbara strukturer.

– Kom ihåg att granska avståndet både vågrätt och lodrätt så ingen brandfara finns. Minimumavståndet till brännbara material vågrätt är tre meter från skorstenens öppning, påminner Suutarinen.

– När det gäller kaminer med normala eldrum ska man även beakta brandsäkerheten framför eldrummet, alltså att det inte ska finnas lättantändliga material framför eldrummet. Området framför eldrummet ska vara av obrännbart material, såsom betong, sand eller metallplatta, t.ex. Kiramis brandskyddsplåt.

Förutom brandsäkerheten ska man även beakta annan allmän säkerhet kring baljan. Vid infällning i en terrass är det bra att höja tunnans kant ca 20 cm högre än terrasskanten så man inte kan halka in i tunnan.

– Det är en bra idé att alltid ha locket på baljan. Det är särskilt viktigt i fråga om badtunnor som är integrerade i en terrass, säger Suutarinen.

Läs mer om placeringen av baljan på gården

Kund Foto: Sandvalleygolfresort | Säkerhet framför allt | Kirami
Kund Foto: Sandvalleygolfresort 

 

Se en video om montering av Kiramis badtunna

 

Se en video om montering av Kiramis badtunna