Kirami exporterar badtunnor och nordisk avkoppling

Kirami vie maailmalle paljuja ja pohjoista rentoutumista | Kirami

 

Badtunnor fortsätter att ta världen med storm

Under de senaste åren har Kirami aktivt satsat på exporten. I Finland har våra produkter redan ett nätverk av återförsäljare i hela landet, där vi har varit verksamma mycket länge. Finlands marknad är dock begränsad och vi söker hela tiden nya marknadsområden att etablera oss på. Samtidigt vill vi erbjuda unika badupplevelser även utanför Finlands gränser.

Med tanke på exporten är hela Europa intressant för Kirami. Våra badtunnor har varit efterfrågade i synnerhet i Holland, Sverige och Österrike och i allt högre grad även i Tyskland, Storbritannien och de övriga nordiska länderna. Utvecklande marknader för våra produkter finns i Ryssland och till och med så långt borta som i Japan. 

 

Badtunnor och avkoppling som exportvaror

I Finland är badtunnor redan en essentiell del av avkoppling och välbefinnande vid sidan om bastubad. I andra länder väcker badtunnorna intresse, för de står för något helt nytt. Gemensamt

för kunder överallt i världen är emellertid viljan att koppla av i bad i naturens famn. Hos några har blotta bilden väckt intresset medan andra har själva haft möjlighet att testa bada badtunna utomhus och sedan velat köpa en egen tunna.

Utanför Finlands gränser är produkternas jämna, höga kvalitet Kiramis trumfkort. Även det att badtunnorna hör hemma i ett land med hårda förhållanden långt upp i höga nord spelar en roll vid inköpsbeslutet.

 

Badtunnor och avkoppling som exportvaror | Kirami
Badtunnor och avkoppling som exportvaror | Kirami

 

Återförsäljare är exportens stenfot

I Finland är försäljningen av badtunnor starkt förknippad med våren och sommaren. Exporten jämnar ut säsongsvariationen på den finländska marknaden, för redan tack vare vädret är säsongen längre i Centraleuropa. Exporten har också blivit den del av omsättningen som ökar hela tiden och målet är att öka dess andel ytterligare.

Ett fungerande nätverk av återförsäljare spelar en viktig roll för ökad export. Även om det emellertid är utmanande att hitta lämpliga återförsäljare – och ibland rena lyckträffar – har vi lyckats hitta och engagera väldigt bra samarbetspartner.

Vi är hela tiden intresserade av nya återförsäljare. Ibland tar vi själva kontakt med lovande kandidater eller hittar dem på mässor. Vi annonserar också på vår webbplats och i olika medier.

 

miro

mika

 

Skulle du eller ditt företag vilja bli vår återförsäljare?  

Ta kontakt med oss!

Tfn: +358 10 574 2170
epost: info@kirami.fi

 

Läs mer om våra återförsäljare!

Återförsäljare

Bekanta dig med Kiramis historia

 

 

 

 

Epostadresserna är av modellen förnamn.efternamn @ kirami.fi