Kaminen värmer upp vattnet i badtunnan

Kaminen värmer upp vattnet i badtunnan | Kirami

Kirami badtunna i Rimito FBK gård.

 

Kaminen värmer upp badvattnet

Kirami har flera olika vedeldade kaminer för uppvärmning av badvatten. Valet av kamin beror på hur stor badtunnan är samt om man vill placera kaminen utan- eller innanför tunnan.

Kaminpaketet omfattar själva kaminen och dess olika delar: ett eller flera galler, gumminipplar och rörklämmor med vilka kaminen kopplas till tunnan, samt eventuellt en askspade. Det rekommenderas att man under en kamin som placeras utanför tunnan lägger till exempel en obrännbar platta som upphöjning, eftersom kaminens botten ligger 1–2 cm högre än tunnans botten. Höjdskillnaden säkerställer att kaminen blir tom när karet töms. Kaminen ska stå jämnt.

Vattnet värms upp när det cirkulerar via kaminen. Cirkulationen sker genom så kallad självcirkulation utan extra pumpar. En anodstång av magnesium skyddar kaminen mot korrosion när man använder havsvatten i tunnan eller desinficerar den med klor. Vi rekommenderar att anodstaven byts ut varje år om havsvatten eller klor används ofta.

 

Använd kaminen rätt

Det ska alltid finnas vatten i tunnan när det finns eld eller glöd i kaminen så att kaminen inte skadas. Det finns tillräckligt mycket vatten när vattennivån når minst 5 cm över kaminens övre vattenrör. När du eldar kaminen ska du se till att det finns vatten i tunnan, och när du tömmer tunnan från vatten ska du se till att det inte längre finns ens glöd i kaminen. Askan ska tömmas ur kaminen efter varje användning.

Tunnan töms på vatten med hjälp av en avloppsventil. Det finns en ny slags avloppsventilserie tillgänglig för Kiramis badtunnor. Där fungerar tömningsventilen enligt samma princip som proppen i båtbotten. Den nya ventilen är inte lika känslig för frost som en traditionell bollventil.

 

Använd kaminen rätt | Kirami
Det ska alltid finnas vatten i tunnan när det finns eld eller glöd i kaminen så att kaminen inte skadas.

 

Se till att kaminen drar på full effekt

Se till att kaminens inre delar är korrekt monterade. Om de ligger fel drar kaminen inte ordentligt och uppvärmningstiden blir längre. Hur snabbt vattnet värms upp beror, utöver på kaminens effekt, dessutom också på hur stort karet är, vedens kvalitet, lufttemperaturen och huruvida man har locket på tunnan. När utomhustemperaturen till exempel ligger vid noll grader värms vattnet i en tunna på 1 450 liter upp på 2–3 timmar.


Det bästa och kostnadseffektivaste vedslaget för uppvärmningen är torr, finkluven björkved som också skapar minst gnistor. Oavsett vilket vedslag du använder ska du se till att veden är torr: stor och fuktig ved kan till och med dubbla tiden som går åt uppvärmningen.

 

Med varma hälsningar

Kari Suutarinen
Kirami

 

Läs eldningstips för kaminen

De vanligaste frågorna om kaminer med svar

 

Kaminen värmer upp vattnet i badtunnan | Kirami
Det bästa och kostnadseffektivaste vedslaget för uppvärmningen är torr, finkluven björkved som också skapar minst gnistor.