Yngsta sommararbetare 2017

Sommarjobbet utgör en första kontakt till arbetslivet för många och skapar möjligheter till att få nya erfarenheter, lära sig nytt och tjäna sig egna fickpengar. Vi på Kirami anser att det är viktigt att vara del av denna process från ung ålder, och med tanke på detta har Kirami även denna sommar anställt unga, förstagångs sommarjobbare. Tre av våra sommarjobbare är 14-15 år gamla aktiva flickor och pojkar. Minderåriga kan utföra en hel del olika arbetsuppgifter och de är en anmärkningsvärd del av företagets livliga sommarverksamhet.

Venla Välläri

Lauri Mattila

Tammi Kylväjä