Chief Information Officer och CFO

 

En arbetsmyra till delägare

 

Eero Rantanen, har varit en del av Kiramis verksamhet redan i ett tidigt stadium. Han har varit delägare sedan 2003 och arbetade redan då mycket för företaget vid sidan om sitt andra jobb. Under helgerna och om kvällarna, då han inte arbetade med programutveckling och projektledning, skapade Eero bland annat Kiramis första web-sidor. Lite senare började han arbeta heltid inom företaget.

I Eeros arbetsuppgifter ingår att ta hand om vardagliga uppgifter såsom räkningar, administrativt arbete, och utveckling samt underhåll av IT-system. Han deltar i finansiella diskussioner vad gäller produktutveckling och sköter en del inköp. Att delta i marknadsföring, vara i kontakt med samarbetspartners och beställa varor till produktionen ingår i Eeros långa lista med arbetsuppgifter.

Eeros arbetsdagar startar traditionellt med att han läser e-posten och sköter räkningarna. Under dagen deltar han i interna möten där man berör alla tänkbara ämnen. Eero möter under arbetsdagarna ofta situationer som kräver mycket tankeverksamhet och problemlösning. Roligt i Eeros arbete är att utveckla nya saker och känslan av lyckande när automatisering av något system framskrider. Han njuter av att rensa i röriga problem och speciellt av att hitta lösningar till dem. Eero kan beskrivas som en arbetsmyra, som konstant har flera bollar i luften.

Eero trivs på arbetsplatsen, och talar positivt om atmosfären. Han betonar att Kirami är en platt organisation, vilket innebär att vem som helst kan gå och tala med ledningen, utan mellanhänder. Han uppskattar att man på arbetsplatsen kan tala rakt ut om saker och ting.

Eero har två små barn hemma, på hans fritid har han kvalitetstid med dem. Barnen och pappa läser Kalle Anka tillsammans och bygger lego. Nu har Eero och hans fru börjat en långvarig renovering på deras landställe. Eero orienterar då och då för att få njuta av naturen.