Hur man rengör badtunnan och fixar den för sommaren

Hur man rengör badtunnan och fixar den för sommaren | Kirami

 

För många är våren den tidpunkt då badtunnan tas fram igen för användning. Vad vore väl en bättre tidpunkt för att kolla dess skick, rengöra och underhålla den.

Det rekommenderas att man tvättar en badtunna som stått helt tom över vintern med tvättmedlet Kirami Biopesu och därefter sköljer den noggrant. Samtidigt är det bra att också skölja ur kaminens vattenbehållare för att avlägsna eventuell smuts som följt med kondensvattnet. Ursköljningen av kaminens vattenbehållare sker från den högsta kopplingen. Som tvättmedel kan användas Kirami Sottvätt.

Man bör kontrollera att kaminens eldstad och ugnsgaller är i skick och samtidigt granska rökröret för att se om det behöver sotas. Den korrosionsskyddande anodstaven i nya kaminer ska granskas årligen och vid behov bytas ut.

Badtunnornas yttre beklädnad av betsat, värmebehandlat trä kräver behandling en till två gånger om året beroende på hur mycket badtunnan står i solen. Samma typ av olja som används för att behandla terrasser lämpar sig för tunnornas värmebehandlade träbeklädnad. Man kan efter smak och tycke välja en tonad eller klar olja. När en betsad badtunna behandlas ska man helst välja nyans enligt den befintliga färgen.

När det ångar omkring badtunnan bör man också kontrollera att den står vågrätt och att marken under inte är tjälbunden.


Filter och rengöringsmedel enligt användning

När badtunnan tas i bruk efter vintern eller en annan längre paus, kan den hållas ren med filter och rengöringsmedel. Valet påverkas av den tilltänkta användningen: sporadiska bad eller kanske varje vecka? Om tunnan endast används då och då räcker ett lättfilter för den grundläggande renhållningen och chockbehandling med klor- eller syregranulat för desinficering av vattnet.

 

Använder du din badtunna ofta?

Om badtunnan är tänkt att användas ofta och vattnet avses stå kvar längre perioder – veckor eller kanske rentav månader – lönar det sig att skaffa ett ordentligt filter och kemikalier för desinficeringen.

Filtret ska vara av en typ som avlägsnar mekanisk smuts såsom löv, barr och hårstrån. Filtret ska kunna filtrera vattnet i badtunnan minst två gånger om dagen, och vattnet ska åtminstone vid ett av tillfällena passera filtret två gånger. Beroende på hur mycket badtunnan används behövs fler filtreringar eller längre verkningstid för filtret. Filtret ska gärna vara ett Reningssystem MF250.

När samma vatten används en längre tid i badtunnan krävs dessutom att vattenreningen görs med kemikalier som dödar bakterier. Kemikalievärdena ska mätas regelbundet, minst en gång i veckan. För att desinficeringen ska ske tillräckligt effektivt måste vattnet ha rätt pH-värde. Ett felaktigt pH-värde kan också skada badtunnans olika delar, såsom kaminen. Biocool produkten är verksam vid olika pH-värden utan att tappa effektivitet vilket gör att mätning av pH i badvattnet inte behövs.

 

Biocool | Rent hygieniskt badvatten med effektivt klorfritt och biologiskt nedbrytbar sortiment från Kirami | Kirami vattenhygien
Biocool - Rent hygieniskt badvatten med effektivt klorfritt och biologiskt nedbrytbar sortiment från Kirami

 

Läs mer om hygienen för badtunnor:

Lätt att sköta tunnors hygien

Enkel vattenhygien i Kiramis badtunna

Fråga din återförsäljare mer om filter och kemikalier

 

Med vårliga hälsningar,
Kari Suutarinen
Kirami