Bada säkert i baljan

Bada säkert i baljan | Kirami

 

Alla kan njuta av badtunnan, oavsett ålder, bara man tar hänsyn till ett par grundläggande anvisningar.

 

Guida barnen

Övervaka alltid barn som badar, speciellt om de inte kan simma. De som inte är simkunniga kan vid behov använda armpuffar eller andra hjälpmedel som ökar säkerheten. Påminn barnen om att man får njuta av vattnet, men på ett lugnt vis. Det är säkrast att stiga in och ut ur badtunnan om man har tillverkarens trappor vid sidan om baljan. Att röra sig lugnt är att föredra

Kom ihåg att dricka

Övervaka alltid barn som badar | Kirami
Övervaka alltid barn som badar | Kirami

Ofta tillbringar man en bra stund i den varma baljan, och även om man är i vattnet, kan kroppen torka ut. Ta hand om kroppens vätskebalans genom att dricka vatten eller andra alkoholfria drycker när du badar.

Respektera elden

Kaminens utsida blir endast lika varm som badvattnet, det finns alltså ingen risk att man bränner sig på den. Skorstenen och kaminens lucka blir ändå varmare, eftersom de inte är i beröring med vattnet. Man ska alltid vara försiktig med elden i kaminen.

Lagom varmt vatten

Värm inte vattnet för varmt. Den högst rekommenderade vattentemperaturen är 37°C. När du badar i kylan kan du använda en badhatt.

När baljan inte är i användning

När baljan inte används, flytta trapporna åt sidan och täck tunnan med ett lock. På detta sätt kan man undvika att någon badar utan övervakning. Locket skyddar även badvattnet och tunnan från allt smuts, och vattnet behåller sin kvalité. Kom ihåg att sköta vattenhygienen och använda filtreringssystem samt kemikalier för rengöring.

 

Läs mera om hur man rengör baljan

Se badbaljans brukanvisningarna