Sauna from Finland sprider bastuupplevelser i världen

Sauna from Finland vie saunaelämyksiä maailmalle | Kirami

 Bild borttagen. Kuvat Sauna from Finland: Anna Ruotanen 

 

Finsk bastu på världskartan 

I början av året anslöt sig Kirami till företagsnätverket Sauna from Finland, som marknadsför den finska bastuupplevelsen ute i världen. Nätverket sprider kännedomen om finsk bastu och bastuupplevelser. Medlemsföretagens produkter blir del av bastukulturen och får internationell synlighet. För Kirami innebär medlemskapet möjligheter till att utvidga försäljningen både i Finland och i utlandet. 

 

Sauna from Finland | Finsk bastu på världskartan | Kirami
Finsk bastu på världskartan 

– Sauna from Finlands mission är att skapa världens bästa bastuupplevelser. Vi vill att så många som möjligt ska få möjlighet att uppleva den äkta finska bastuns hälsofördelar och holistiska effekter på välbefinnandet. Vi rättar till missuppfattningar om bastu och förnyar samtidigt den finska bastun som varumärke. Vi pratar om bastande som bastuupplevelse, vilket öppnar upp för nya uppfattningar också bland många finländare, säger Elina Heininen, kommunikationschef vid Sauna from Finland.

Enligt Heininen handlar bastu som upplevelse om att ta bastandet till en ny nivå: en minnesvärd, positiv och för badaren unik upplevelse som höjer välbefinnandet samtidigt som den respekterar traditionerna.

– Upplevelsen av finsk bastu är en holistisk, multisensorisk erfarenhet. Den inbegriper allt det som bastande handlar om: avkoppling innan bastubadet, förberedelse av bastun, elektronik som lämnas i omklädningsrummet. Inne i själva bastun kastar man bastubad, slappnar av, använder kanske bastudofter och tar ett dopp eller lägger sig i en badtunna, svalkar av sig utomhus. Efter bastun kan man äta och umgås igen. Det är denna helhet vi vill förmedla.

 

 

Intresse för finsk bastu i världen  

Nätverkets vision är att vara världens mest eftertraktade partner i frågor som rör bastuexpertis.

– Folk söker kontinuerligt nya sätt att vårda kroppens och själens hälsa i vardagen. För detta syfte passar upplevelsen av finsk bastu strålande väl – särskilt just nu är den något som väcker folks intresse. En bastu ger rum för att stanna upp för en stund, varva ner, stänga ute larmet i världen – och bastubad har många vetenskapligt undersökta hälsoeffekter. När coronapandemin medförde nedstängning av världen började antalet hemmabastur öka avsevärt i Finland och till exempel också i Tyskland, just därför att folk i allt högre grad ville satsa på sitt eget välbefinnande.

– Säkert kan också det att den finska bastun utsetts till immateriellt kulturarv av Unesco ha bidragit till intresset för bastande. Utmärkelsen stärker Finlands position som expertland på bastu. Folk söker autentiska lösningar och nöjer sig inte längre med billiga kopior eller så kallade ”finska bastur” som är obehagligt heta och torra när man inte kastar bad, eller som tvärtom är så kalla att man får sitta i bastun med kläderna på innan gymträningen, kanske läsa en tidning och surfa på telefonen, säger Heininen.

 

Sauna from Finland | Intresse för finsk bastu i världen | Kirami FinVision -sauna
Intresse för finsk bastu i världen 

 

Nätverket ger medlemsföretagen synlighet 

Nätverket marknadsför den finska bastuupplevelsen globalt.

Kirami FinVision -sauna | Elina Heininen | Sauna from Finland
Elina Heininen Sauna from Finland

– Vi försöker nå såväl individer som företag som jobbar inom bastu och wellness runt om i världen. Vårt huvudmål för närvarande är Tyskland och det tyskspråkiga Europa samt USA, Kina, Japan och Storbritannien. I Finland arbetar vi dessutom för att med olika åtgärder göra bastuupplevelsen mer synlig och öka upplevelserikedomen.

Via nätverket får företag synlighet för sina produkter.

– Företagens produkter blir en del av berättelsen om bastun som upplevelse, delar av en större helhet och av en upplevelserikedom som gör att produkterna och tjänsterna blir än mer attraktiva. Idén är att koppla olika produkter till bastukultur. Nätverkets medlemmar syns i vår kommunikation i sociala medier och på vår webbplats, och företagen får även plats på våra evenemang i Finland och internationellt, och till exempel i våra gemensamma montrar på internationella mässor.

Sauna from Finland har ett ansenligt nätverk i världen.

– Vi har vittgående internationella nätverk och kan redan räkna över 20 utländska medlemsföretag. Dessa medlemsföretag är återförsäljare av produkter med anknytning till finsk bastu, och i sina egna länder främjar de autentiska lösningar för finsk bastu. Vi tar även aktivt kontakt med företag, säger Elina Heininen.  

 

Sauna from Finland har ett ansenligt nätverk i världen | Kirami
Sauna from Finland har ett ansenligt nätverk i världen.

 

Hjälp med export  

För Kirami innebär medlemskapet i Sauna from Finland en möjlighet att lansera bad i bastur och badtunnor som en sammanhängande upplevelse. Kirami hoppas också på hjälp med export och internationell marknadsföring från Sauna from Finland.

– Vårt mål är att ytterligare utvidga försäljningen av badtunnor och bastur såväl här hemma som utomlands. Nätverket har goda internationella kontakter och bra synlighet i världen, något som säkerligen kan hjälpa oss, berättar Mika Rantanen, VD för Kirami.

– Nätverket har knutit goda förbindelser utomlands – det underlättar vårt arbete, när vi inte måste uppfinna hjulet på nytt i precis allt.  

 

Vårt mål är att ytterligare utvidga försäljningen av badtunnor och bastur såväl här hemma som utomlands | Kirami FinVision -sauna
Kuva: Kirami - Vårt mål är att ytterligare utvidga försäljningen av badtunnor och bastur såväl här hemma som utomlands.

 

Du kan läsa mer om Sauna from Finland på webbplatsen och i sociala medier:Sauna from Finlandin missiona on rakentaa maailman parhaita saunaelämyksiä | Kirami

Sauna from Finland hemsida

FB, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube, Pinterest

 

Bastutraditionen som det första finländska kulturarvet i Unescos förteckning över immateriellt kulturarv

Wellbeing before, during and after sauna