Lyftkranar och helikoptrar som hjälp vid transport av badtunnor

Lyftkranar och helikoptrar som hjälp vid transport av badtunnor | Kirami

 

Badtunnor säljs till många slags omgivningar överallt i Europa. Med tanke på transporterna placeras tunnorna inte alltid på de lättillgängligaste platserna. Naturen eller trånga gator och gårdar kan innebära utmaningar. Trots det är badtunnan alltid oskadad när den väl är framme.

Badtunnorna transporteras till slutkunderna av en transportfirma i samarbete med dess lokala partner. Vi informerar transportfirmorna om badtunnornas mått och vikt på förhand. 

 

Lyftkranar och helikoptrar som hjälp vid transport av badtunnor | Kirami

 

Distributionsbilen transporterar badtunnan så långt det går

Distributionsbilen transporterar badtunnan så långt det går | KiramiNär vi säljer en badtunna lovar vi kunden att transportera tunnan så nära den önskade adressen som det går med en lastbil. Därifrån är det kundens uppgift att flytta tunnan till önskad plats. Vi rekommenderar att kunden rekryterar 3–4 personer som hjälp att bära badtunnan. Fler än så behövs det inte eftersom alla våra badtunnor väger långt under 300 kg.

Badtunnan levereras i regel med en distributionsbil med bakgavellyft. Ibland har kunden dock en mycket liten gårdsplan eller så är gatorna som leder till gården så smala att badtunnan inte kan transporteras med en stor trailer. I Storbritannien har vi ofta haft svårigheter att hitta en lämplig distributionsbil. 

 

Ibland får man ta hjälp av en kran, helikopter eller motorbåt 

Det är många som vill ha sin badtunna på takterrassen. Då är det kundens uppgift att beställa en lyftkran till platsen. Lyftkranar behövs Ibland får man ta hjälp av en kran, helikopter eller motorbåt | Kiramimycket ofta även i Holland där smala gårdsplaner och trånga portar annars gör det omöjligt att leverera badtunnan fram till kunden. Vi litar på våra samarbetspartner, det vill säga transportfirmorna, när det gäller att leverera badtunnan till rätt plats i rätt tid, så att specialarrangemang såsom lyftkranar inte beställs i onödan.

En av de mest utmanande platserna för leveranser av badtunnor är de bergiga Alperna i Schweiz och Frankrike där vägarna är smala eller saknas helt. I dylika situationer har man emellanåt till och med tagit hjälp av en helikopter.

Inte ens i Finland, i tusen sjöarnas land, är alla platser tillgängliga landvägen. Därför har man också transporterat badtunnor till slutkunder till exempel med motorbåtar. 

Flera bilder av svåra transporter

Hälsningar,
Arja Saarikoski och Miro Männistö
från Kirami Oy:s exportavdelning