Kirami FAMILY - En badtunna för hela familjen

Kirami FAMILY - En badtunna för hela familjen | Kirami

 

Kirami FAMILY - badtunna - enkel och säker för barn, funktionshindrade och äldre personer.

 

FAMILY - baljan var Kirami-familjens nyhet förra sommaren (2017). Med denna balja har vi tagit hänsyn till kundernas behov, vare sig det handlar om ålder eller begränsningar av olika slag. Efter ett års lansering kan vi konstatera att vi lyckats med vad vi strävat efter, FAMILY-baljan blev en stor favorit bland flera kunder i Finland och runtom i Europa.

 

Goda funktioner

Vi har haft som mål att skapa en praktisk balja, men vi har även satt stort fokus på att göra den så säker som möjligt. Med hjälp av trappsteget på insidan är det lättare att stiga in och ut från baljan. Detta är till nytta för mindre barn samt äldre människor som möjligtvis kan ha besvär att kliva in. Trappsteget fungerar även som en sittplats för barn, eller dem som vill sitta och svalna en stund.


Eftersom det ryms mindre vatten i FAMILY-baljan än i våra andra modeller blir den även varm snabbare. Tack vare innehållet av plast är den lätt att hålla ren. Badbaljan är mätt att fungera för fyra personer samtidigt. Inbyggt i samband med trappsteget finns det även två ställningar för drycker.

 

Färgsättning och tillbehör

FAMILY-baljans insida är stengrå och färgen på utsidan är svart eller ecoplank. Den trä-uppvärmda Cult-kaminen är passlig för att värma upp FAMILY. En nyhet i år (2018) är den beigefärgade insidan som nu finns som alternativ även till FAMILY-modellen. Till den beigefärgade FAMILY-baljan kan man även välja legroom led coronas LED-belysning som tillbehör, eftersom belysningen kommer igenom färgen (belysningen lyser inte igenom det gråa plastet). Vi rekommenderar att beställa LED-belysningen vid samma tillfälle som själva
baljan beställs. Därmed kan vi installera belysningen för kunden redan i fabriken.

Några tillbehör vi rekommenderar är det isolerade-, eller plastlocket för badtunnan (170cm). Dessa lock är passliga för FAMILY-baljan likväl som till de tidigare Kirami modellerna. Vi har även lås designade specifikt för att låsa locken.

Som tillbehör för utsidan av baljan har vi skilt för FAMILY-modellen en trappa som underlättar att stiga in. Under trappan ryms det även ett litet reningssystem.  Glöm inte heller dryckställningen i samma färg om färgen av utsidan av baljan, som samtidigt gömmer rören av kaminen. massfilter

 

Kirami FAMILY - En badtunna för hela familjen | Kirami
Kirami FAMILY - En balja för hela familjen, som även är utmärk för romantiska stunder.