Under de senaste åren har Kirami aktivt satsat på exporten. Nya återförsäljare söks hela tiden. Läs mer om exporten av badtunnor och om våra återförsäljare!
Badtunnorna tillverkas av inhemska råmaterial så långt det är möjligt. Läs om hur snabbt badtunnorna levereras till kunderna och hur kvaliteten på dem säkerställs.
Etiketter
Europas största badtunna tillverkare har varit aktivt involverad i att skapa en ny EU-standard för badtunnor avsedda för hemmabruk.
Etiketter
Utan våra kunniga och aktiva medarbetare skulle vi aldrig ha blivit Europas största tillverkare av badtunnor. Medarbetarnas trivsel, ett bra och stimulerande arbetsklimat och långa anställningsförhållanden lägger grunden för vår verksamhet.