Arja har som arbetsuppgift alla I export förekommande saker såsom framställa offerter, hålla kontakt med återförsäljare, ta hand om logistik.