Generella frågor och svar för privatpersoner med badtunna eller spabad.

Så här fungerar Biocool Disinfect my pool

Det aktiva ämnet i Disinfect my pool – Didecyldimetyl ammoniumklorid (DDAC) har en lång kolkedja, denna "svans" tränger in i bakteriers cellmembran och detta leder till att bakteriernas membran börjar läcka och cellen dör. Samma princip gäller för virus där DDAC också har effekt.

Q: Vad är skillnaden mellan vanligt klor och Biocool Disinfect my pool water? 

A: De viktigaste skillnaderna mellan klor och Biocools poolprodukter är; 

Biocool är lätt biologiskt nedbrytbar i naturen | Kirami
Biocool är lätt biologiskt nedbrytbar i naturen

•    Biocool frisätter inget aktivt klor och genererar därmed inga kloraminer vilka är hälsoskadliga och kan leda till allergier
•    Biocool är luktfri 
•    Biocool är lätt biologiskt nedbrytbar i naturen
•    Biocool är enkel att använda då den doseras direkt ur flaskan utan spill. Du slipper mätning av fritt och bundet klor, ph samt alkalinitet 
•    Inga kompletterande produkter krävs
•    Biocool är bevisat effektiv genom laboratorietester samt tester i pooler som används flitigt

Q: Varför behöver man inte kontrollera pH med Biocool Disinfect my pool water?

A: Klor är, till skillnad från Biocool Disinfect my pool water, känsligt för vattnets pH-värde och behöver ett konstant pH-värde mellan 7,2-7,6 för att fungera. Om pH-värdet är lågt (surt vatten) när man använder konventionellt klor  kan det ge upphov till irritation i ögon och på hud samt kan förorsaka korrosion på poolens tillbehör och utrustning. Om det pH-värdet istället är för högt reduceras kloreffekten och tillväxten i badvattnet ökar snabbt. Biocools produkt skiljer sig markant i detta avseende och desinficerar badvattnet helt oberoende av pH-värde varpå monitorering är onödig. 

Q: Vad händer om man råkar överdosera?

A: Det är ingen fara om du råkar överdosera Biocools produkter något. Vi rekommenderar att du avvaktar med att bada i 12 timmar efter en eventuell överdosering precis som du gör efter en normal dosering. Om du överdoserat mycket kraftigt ber vi dig kontakta Biocool för vidare information (kontakt@biocool.se).  

Q: Kan man släppa ut badvattnet direkt på marken?

A: Biocools produkter är nedbrytbara i naturen. I de flesta fall kan badvattnet därmed släppas ut direkt på marken. Varje kommun har dock olika regler för tömning av badvatten. Därför rekommenderar vi att stämma av lokala regler innan du släpper ut vattnet. 

Specifika frågor för bad med filter

Q: Hur ofta behöver man byta vatten i ett spabad eller badtunna med filter?

A: Det är lämpligt att byta vatten 2-3 gånger per år om man använder vatten av motsvarande dricksvattenkvalitet. Var noga med att dosera Biocools produkter enligt anvisningarna och byt filtret med jämna mellanrum för att badvattnet ska hålla en jämn kvalitet.

 

BioCool Disinfect my pool -  on helppokäyttöistä, sillä sitä voi annostella suoraan pullosta läikyttämättä | Kirami
BioCool Disinfect my pool -  är enkel att använda då den doseras direkt ur flaskan utan spill.

Q: Ska man sätta igång bubblorna när man doserar Biocool Disinfect my pool, eftersom det är så man gör med klor?

A: Det räcker med att cirkulationen i badtunnan är igång för att produkten ska desinficera badvattnet på ett effektivt sätt.

Q: Varför har det bildats en brun rand i kanten av badet?

A: När du använder desinfektionsmedlet Disinfect my pool i ditt spabad/badtunna så interagerar den aktiva substansen med både mikroorganismer och andra partiklar i ditt vatten. Produkten binder till smuts i vattnet och det kan bli en utfällning, detta kan synas i form av en brun rand på kanten.

Om det bildats en brun rand längst karets kant, torka då bort den och kontrollera att filtret är rent och att cirkulationen är igång. Låt reningsverket och desinfektionen göra sitt jobb, så klarnar vattnet!

Q: Varför har det bildats skum i badvattnet?

A: När man fyller på med nytt vatten och tillsätter Disinfect my pool kan det ibland bildas skum när man startar bubbelsystemet. Detta skum bildas av partiklar som redan finns i ditt vatten och som binder till desinfektionen. Allt vatten kan innehålla partiklar, även fint och klart vatten. Skummet kan färgas lite brunt vilket beror på att partiklar och smuts som finns i badet samlas upp av skummet.

Har man problem med skum så finns det några saker man kan göra:

 • Stäng av eventuellt bubbelsystem.
 • Ta bort så mycket skum som möjligt från spabadet eller badtunnan.
 • Har det bildats en brun rand, torka bort den.
 • Kontrollera att filtret är rent och att cirkulationen är igång.
 • Låt reningsverket och desinfektionen göra sitt jobb ett till två dygn, så brukar skummet lägga sig.
 • Har man ändå problem addera skumdämpande medel.

Andra orsaker till att skum bildats kan vara av vanliga tensider som finns i många av våra produkter som tvättmedel, tvål, schampo och hudkräm. Om det finns rester av tensider i våra badkläder, i håret eller på huden så tar vi med oss det ner i badvattnet. När tensiderna hamnar i det varma badvattnet så löses de upp och kan bilda skum i badet.

Så förutom att det är viktigt att duscha och tvätta av sig vanlig smuts innan man badar är det också viktig att man tvättat bort tvålrester, hudkräm och att man är säker på badkläder är noga avsköljda.

Q: Varför bildas ibland en brun rand längs kanten i poolen?

A: Det bruna är små partiklar som samlas längs kanterna och ovanpå skummet vid rengöring och byte av vatten. Partiklarna kommer att samlas upp av filtret. Ta en trasa och torka kanterna. Byt filtret och låt cirkulationen vara på så kommer badvattnet att klarna och partiklarna hamna i filtret. Tänk på att filtret behöver rengöras regelbundet för att badet ska fungera optimalt (se svar på fråga 5 för instruktion kring hur man rengör på bästa sätt).  

Q: Hur ofta bör jag rengöra mitt filter?

BioCool Clean my poolfilter | Kirami
BioCool Clean my poolfilter

A: Regelbunden rengöring av filter, med Biocool Clean my Poolfilter, bör ske 1-4 gånger per månad. Under högsäsong kan du behöva rengöra filtret varje vecka medan du under lågsäsong kan klara sig dig med 1 gång i månaden. Vattenkvalitet, cirkulation och bubbelfunktion är beroende av ett rent och effektivt filter. 

I filtret samlas partiklar som finns i badvattnet. Är filtret svårt smutsat kan du behöva upprepa rengöringen samt öka frekvensen av rengöringar. 

Q: Hur ofta bör man byta filter?

A: Hur ofta ditt filter behöver bytas beror på vilken leverantör av filter du valt. Läs på förpackningen vad som gäller just ditt filter. För samtliga filter förlängs livslängden om man kontinuerligt rengör det samt låter det torka 24 timmar efter tvätt innan det används igen. 

Q: Varför blir mina filter inte rena? 

A: Det kan bero på flera olika saker, men det vanligaste är att filtret är gammalt och behöver bytas ut. Det kan också vara extremt smutsigt och behöva rengöras två gånger efter varandra. 

Gör så här: Spola av all synlig smuts med vattenslang. Använd därefter Biocool Clean my poolfilter som löser upp fett och desinficerar filtret. När man rengjort filtret enligt instruktionen på förpackningen är det viktigt att noga spola av smutsen och fettet som släppt från filtret, även i vecken på filtret. Använd en vattenslang och gärna ett munstycke för filterrengöring. Låt filtret torka 24 timmar innan det används igen. Filtrets effektivitet avtar med tiden och kan återanvändas ett begränsat antal gånger. Se till att ha extra filter hemma så att det blir enkelt att byta. 

Specifika frågor för bad utan filter

Q: Hur ofta ska man byta vatten i en badtunna utan filter?

A: Vattnet i en badtunna som inte har något filtersystem bör bytas ofta eftersom partiklar som tillförs vattnet när man badar blir näring för mikroorganismer. Även om man desinficerar vattnet kommer badvattnet att bli grumligt vilket betyder att det är tillväxt i badvattnet. Byt vattnet åtminstone var 3e dag beroende på hur mycket du badar.

Q: Är det något särskilt jag bör tänka på när jag doserar i en tunna utan filter?

A: Dosera enligt anvisning och rör om ordentligt så att desinfektionen blandar sig väl i vattnet. Dosera efter varje badtillfälle och vänta därefter 12 timmar med att bada så att produkten får tid att desinficera badvattnet.

Läs mer om produkterna:

 

 BioCool Disinfect my pool | Kirami

BioCool Disinfect my pool är

 • Flytande desinfektionsmedel för rent badvatten
 • Klorfri - frisätter inte aktivt klor och genererar därmed inga kloraminer vilka är mycket hälsoskadliga
 • Luktfri
 • Lätt biologiskt nedbrytbar
 • Enkel att använda och dosera (doseras direkt ur flaskan. Inget spill med mått)
 • Inga kompletterande produkter krävs (men det går att komplettera med klor vid t.ex. övergång till Biocool Disinfect my pool eller om man av annan anledning önskar använda klor eller t.ex. flockningsmedel)
 • Bevisat effektiv

 

BioCool Clear my pool water | Kirami

BioCool Clear my pool water är

 • Ett biologiskt nedbrytbart är ett flockningsmedel flockningsmedel för klart badvatten
 • Skonsam – märkt med Astma och allergiförbundets märkning
 • Klorfri
 • Luktfri
 • Lätt biologiskt nedbrytbar
 • Enkel att använda
 • Bevisat effektiv

 

BioCool Clean my poolfilter | Kirami

 

BioCool Clean my poolfilter

 • Filterrengörningstabletter för effektiv och skonsam rengöring av spa och poolfilter catridge
 • Skonsam – märkt med Astma och allergiförbundets märkning
 • Klorfri (innehåller inga former av klor som sliter på fibrerna i filtret, frisätter inget aktivt klor och genererar därmed inga kloraminer vilka är mycket hälsoskadliga)
 • Luktfri
 • Biologiskt nedbrytbar
 • Filtrets livslängd förlängs
 • Minskat avfall tack vare längre livslängd på filtret
 • Enkel att använda (inga komplicerade processer; endast blötlägg och spola av
 • Bevisat effektiv

 

 

Du kan köpa produkter från våra återförsäljare eller Kiramis Webshop