Badtunnans skötsel och brukstid

Badtunnans skötsel och brukstid

 

Badtunnans skötsel och brukstid | Kirami - Stämningfulla badstunder
Hur man rengör badtunnan och fixar den för sommaren

Q: Hur länge håller en badtunna?

A: Plast- och aluminiumkar har en livslängd på över 10 år, men trädelarna (panelerna) åldras/nöts med tiden. En badtunna i trä har en livslängd på ca 5 – 10 år beroende på hur väl den sköts (tvätt, oljning och god ventilation). 

Q: Är en tunna i plast eller aluminium lättare att hålla ren än en badtunna i trä?

A: Plast- och aluminiumkar är lättare att rengöra, eftersom smuts och orenheter lossnar lättare från deras släta insida.

Q: Hur sköter man badtunnans insida?

A: Det lönar sig att regelbundet tvätta insidan med tvättmedel (t.ex. Kirami Biopesu), skölja med vatten och torka väl. Trätunnans insida kräver en mer ordentlig tvätt än plast- och aluminiumkaren, vars insidor inte får skrubbas för hårt, så att de inte blir repiga. 

Q: Kan man behandla trätunnans insida med träolja?

A: Vi rekommenderar inte att man behandlar trätunnans insida med olja o.dyl., eftersom den löser sig i badvattnet. Ytterpaneler kan behandlas med exempelvis olika träoljor, nästan alla medel som är menade för träytor och som kan köpas i varje järnhandel kan användas. 

Q: Hur sköter man badtunnans utsida?

A: Betsat-, värmebehandlat- och granträ kan behandlas med träolja, så länge den inte efterlämnar några som helst beläggningar som skulle kunna förorsaka skador på panelen då träet sväller och krymper. En lämplig nyans för värmebehandlat trä och granpaneler är t.ex. Teknos Woodex träolja Aqua i en passande brun kulör. Kompositpaneler kräver ingen annan skötsel än tvätt då och då. För behandling av tujapaneler används paraffinolja. När man behandlar panelerna, är det bra att ta loss spänningarna på yttersidan, eller täcka dem med tejp och genast tvätta möjliga stänk.

Q: Varför gistnar inte värmebehandlat trä?

A: Det värmebehandlade träets fuktrörelser är mycket mindre jämfört med obehandlat trä. Därför gistnar det inte så lätt och börjar läcka som en traditionell grantunna. På grund av de ringa fuktrörelserna har vissa ställen tätats med silikon.

Q: Trätunnan läcker, vad gör jag?

A: En badtunna i värmebehandlat trä kan läcka om den har stått oanvänd en längre tid eller om den används för första gången. Detta är ett helt normalt fenomen som avtar/upphör med tiden. I regelbundet bruk blir badtunnan vattentät. Grenbitarna kan läcka ganska länge.

En tunna i obehandlad gran gistnar mycket och den behöver svälla alltid efter ett avbrott i användningen.

Om en badtunna som är belagd med plast på insidan läcker, ska du kontrollera kaminen, tömningsventilen eller andra eventuella genomföringar och kopplingar samt dra åt dem eller koppla in dem ordentligt på nytt. Om dessa åtgärder inte hjälper, kontrollera hur lågt badtunnans vattennivå sjunker och kontakta sedan vår kundservice. Det bästa alternativet är att kontakta oss via e-postadressen: info@kirami.se . Numret till vår tekniska support är +358 (0) 10 574 2171. 

Q: Varför får jag inte loss gummiproppen ur avtappningsventilen?

A: Gummiproppen kan fastna i avtappningsventilen om den varit fastspänd i den en längre tid. Om den sitter fast, lönar det sig att lösa på gängorna i proppen och låta den stå en stund, så att proppens form återgår till sin ursprungliga form och blir lös innan den dras ut. Man kan förebygga att proppen fastnar genom att regelbundet rengöra den och hålla den ospänd då badtunnan är ur användning.

Q: Hur används klor i badvattnet?

A: Hur du ska använda klor finns att läsa om på burkarnas etiketter och i startpaketets egen bruksanvisning.

Q: Varför är plast ett bra alternativ till badtunnan?

A: Plast är ett homogent och mycket slitstarkt material. Vår plast ger en smutsavvisande slät yta som garanterar snabb och enkel rengöring och den tål att högtryckstvättas. Plasten är underhållsfri och åldersbeständig. Den är även UV skyddad och klarar alla klimat. Miljövänlig, återvinningsbar plast.

Q: Hur fungerar ett reningsverk till en badtunna?

A: Kirami har två reningsverksalternativ: lätt- och massfilter. 

Lättfiltret fungerar på så sätt att vattnet först dras igenom grovfiltret, varefter det åker in i filterpatronen under vattnet. Genom pumpen i botten kommer det rena, filtrerade vattnet tillbaka till badtunnan. 

Massfiltret fungerar på följande vis: vattnet sugs in genom pumpen och åker igenom massan och rengörs med hjälp av den. Som massa kan antingen den traditionella filtreringssanden eller Kirami fiber användas.

Under användning rör reningsverken om i vattnet. De ska inte användas då man badar. Reningsverken rengör mekanisk smuts, bakterierna får man bukt på genom att använda kemikalier.

 

Läs mera om hur man rengör badtunnan och fixar den för sommaren

Njut av den perfekta badtiden! Se även vårt omfattande utbud av tillbehör och läs mer om Kiramis utbud av badtunnor!