FinVision -sauna

FinVision -sauna

Kiramin FinVision -sauna on kädentaitajan korkealuokkaista viimeistelyä | Kirami FinVision -saunaQ: Vilka material har bastun FinVision tillverkats av?

A: Kiramis bastu FinVision är högklassigt tillverkad av mästerliga hantverkare. Den färdigt ytbehandlade bastun är tillverkad av genomsågat barrträ och av barrträdsfaner. Produkten är endast avsedd för utomhusbruk.

Q: Hur stor är bastun? 

A: Bastuns yta är 2,3 meter gånger 2,3 meter och med takskägget blir höjden på byggnaden 2,6 meter. Bastun är dimensionerad för 4–6 personer.  

Q: Kräver bastun åtgärdstillstånd eller bygglov?

A: Bygg- och planbestämmelser kan skilja sig mellan olika orter och det lönar sig att ta del av de lokala anvisningarna. En konstruktion utrustad med eldstad kräver nästan utan undantag ett godkännande av myndigheterna.

Q: Hur nära en annan byggnad eller en granne får bastun placeras?

Rakennus- ja kaavamääritykset voivat erota paikkakunnittain, joten kannattaa perehtyä paikalliseen ohjeistukseen | Kirami FinVision-saunaA: I Finland ska avståndet mellan konstruktionen och grannens gräns vara minst fyra meter, såvida grannen inte har gett sitt skriftliga tillstånd till att bygga närmare. Avståndet mellan närliggande byggnader och bastun ska vara åtta meter. 


Om bastun byggs nära byggnader eller integreras i en altan, ska man se till att skorstenen har tillräckligt avstånd från alla brännbara strukturer. Kom ihåg att kontrollera avståndet både vågrätt och lodrätt så ingen brandfara förekommer. Följ anvisningarna som medföljer aggregatet. Dessutom rekommenderar vi att du kontrollerar med de lokala brand- eller byggmyndigheterna vilka brandskyddsbestämmelser som gäller i ditt bostadsområde.

 

Q: I hurdant paket levereras bastun?

A: Kiramis bastu FinVision levereras för övrigt monterad, förutom taket, aggregatet, rökkanalen och dörrhandtaget, som kunden monterar själv. Vid transporten utgör bastuns egen botten transportunderlag, vilket innebär att bastun kan placeras direkt på den grund som kunden har förberett. Runt FinVision-bastun har man för transporten satt skyddspanel (fastskruvad) samt skyddsplast. Avlägsna dessa skydd först när bastun är på sin slutgiltiga plats, så att bastufönstren inte går sönder. 

Rekommenderad grund för bastun FinVision | Kirami
Rekommenderad grund för bastun FinVision

 

Q: Vilken slags grund bör bastun monteras på? 

A: Det är viktigt att placera bastun på ett jämnt underlag som tål bastuns vikt. Grunden kan jämnas ut med stenkross eller om du vill ha en fastare grund, kan du gjuta den av betong. Om du vill isolera botten av bastun, rekommenderar vi att du gräver ned minst 5–10 cm tjälskyddsplattor under gruset, det bryter köldbryggan från marken effektivt. Vi rekommenderar att du på det hårda underlaget under bastun placerar nio betongplattor som extra förhöjning (se bilden på grunden) samt takpapp (bitumenpapp) på plattorna på hela bredden på bastuns botten. När bastuns botten exponeras tydligt för luft, ventileras och torkar den bra.

 

Miten FinVision -sauna saadaan paikalleen? | Kirami

Q: Hur får man bastun på plats?

A: Du rekommenderas beställa en transportbil utrustad med HIAB-kran, som lyfter bastun direkt på den slutgiltiga platsen. I vissa fall räcker det även med en truck med långa gafflar eller en handtruck.


Vid förflyttning av bastun ska lyftlinorna, truckgafflarna eller handtrucken placeras under lastpallen så att pallen stöder elementen så väl som möjligt under hela lyftet och bastun håller sig rak och bärigheten blir jämn.  Se exempelbilderna på hur bastun lyfts på plats med truckgafflar eller lyftlinor.

Q:  Ingår det ett aggregat i paketet?

A: Paketet innehåller Narvis elbastuaggregat eller vedeldade bastuugn, beroende på vilken du valde vid köpet. Bastun även att beställa utan aggregat/bastuugn.

Se bastuugns-/aggregatalternativen för bastun FinVision.

Q: Hur tänds den vedeldade bastuugnen på rätt sätt?

För att tända den vedeldade bastuugnen lönar det sig att endast använda naturlig tändved och torrt löv- eller granträ. Fukthalten i träet ska vara lägre än 20 procent. Bra brännved är kluvet trä vars diameter är cirka 5 centimeter, längd cirka 33 centimeter och vikt cirka 0,5 kilo. Stapla veden luftigt i eldstaden och tänd ovanifrån. En lugn eldslåga är ett tecken på lagom drag. Med asklådan kan du reglera styrkan på draget. Om bastuugnen susar mycket när den värms upp finns det skäl att stänga till asklådan något. Med en jämnare låga värms stenarna upp bättre och rökkanalen överhettas inte. Det kan på grund av lågtryck vara svårt att tända eld i eldstaden. I sådana fall kan du låta bastudörren stå öppen en stund samt öppna asklådan lite mer tills elden i eldstaden tar sig ordentligt.


Flytande bränsle, papp och mjölkkartonger får inte användas som tändmaterial. Vi rekommenderar att du använder näver eller tändbitar till tändningen.

Q:  Hurdana underhållsåtgärder kräver byggnaden?

A: De utvändiga och invändiga ytorna behandlas på nytt efter behov. Lavarna och golven tvättas med ett för materialet lämpligt rengöringsmedel, till exempel Kirami Biotvätt. Bastufönstret rengörs med redskap och medel för fönsterputs. Vanliga underhållsanvisningar för bastuugnar gäller för underhållet av bastuugnen. Närmare anvisningar hittar du i bruksanvisningen för bastun FinVision.

 

Kiramis bastu FinVision – Bastufönstret rengör du med redskap och medel för fönsterputs  | Kirami FinVision -sauna
Kiramis FinVision -sauna  – Bastufönstret rengör du med redskap och medel för fönsterputs