Vinter

Vinter

 

Badtunna vinter | Kiram
Njut av badtunnan även när det är minusgrader ute

Q: Hur länge kan man lämna vatten i badtunnan på vintern?

A: Man får inte lämna vatten i tunnan utan tillsyn/uppvärmning vid köldgrader, eftersom kaminen och rördelarna fryser väldigt lätt. Vid sträng kyla håller sig vattnet isfritt i kaminen och rören i ett par timmar, om badtunnan täckts över med lock. Vid köldgrader rekommenderar vi att man tömmer tunnan efter användning, bara man ser till att elden och glöden slocknat helt.

Q: Badtunnan har frusit, vad gör jag?

A: Under inga som helst omständigheter får man elda i kaminen om man misstänker att den frusit. Om avtappningsslangen/kranen har frusit, kan karet tömmas genom att lösgöra kaminen från sin plats, varvid vattnet kommer ut genom det nedre anslutningsröret. Om kaminen har frusit kan man försöka tina upp den med t.ex. en värmefläkt/värmepistol. Om detta inte hjälper så kan man ta loss kaminen och föra den till ett uppvärmt utrymme så den får tina upp. Under inga som helst omständigheter får man elda i kaminen om man misstänker att den frusit.

Q: Hur förvarar man en badtunna då den inte används, t.ex. på vintern?

A: Det lönar sig att tvätta, skölja och torka badtunnan väl, samt se efter att det inte lämnar vatten i karet/avtappningsröret efter sköljningen. Vintertid lönar det sig att lämna tunnans överströmningsventil öppen. I modeller med gummiplugg tas den bort helt och om tunnan har en kulventil bör den lämnas halvöppen. På så sätt kan eventuellt kvarvarande vatten i tunnan ledas bort och ventilerna fryser inte sönder. Vintertid lönar det sig även att ta loss filtret och tömma det väl eller förvara det varmt. Plastkarens avtappningskran ska helst inte lämnas på plats över vintern, då ska man hellre använda den medföljande hatten. Aluminiumkarens kulventil ska helst lämnas halvöppen, så att den inte fryser sönder. På detta sätt kan vattnet som möjligen kommit in i karet komma ut. Det lönar sig att avlägsna filtret till vintern. Förvara tunnan övertäckt.

Om badtunnan har monterats i enlighet med anvisningarna, töms kaminen och rörsystemet tillräckligt via badtunnans överströmningsventil. Om en förlängningsrörserie har monterats mellan badtunnan och kaminen, ska du kontrollera att också värmaren töms.

Q: Kan badtunnan användas under vintertid?

A: Du kan använda badtunnan normalt under vintern, bara du tar hand om uppvärmning och tömmer badtunnan då du badat färdigt. Observera att vattnet som hamnat utanför tunnan kan frysa och bli halt.

 

Kan badtunnan användas under vintertid? | Kirami
Kan badtunnan användas under vintertid?

Q: Kan reningsverket användas under vintertid?

Det lönar sig att ta in filtret under vintertid, för att undvika att det fryser.

 

Njut av den perfekta badtiden! Se även vårt omfattande utbud av tillbehör och läs mer om Kiramis utbud av badtunnor!