Kaminen

Kaminen

 

Trygga bad med Kiramis produkter | Kirami
Trygga bad med Kiramis produkter

 

Q: Hurdana brandsäkerhetsavstånd ska det vara för kaminen och skorstenen?

A: Kaminens eldstad har en vattenmantel. Värmaren blir således inte varmare än vattnet i den. På grund av gnistor och kolbitar som kan falla ut från eldstaden måste det finnas ett brandsäkert underlag framför eldstaden. Bland tilläggsutrustningen finns en lämplig brandskyddsplåt för att skydda området framför eldstaden. Vad gäller skorstenarna lönar det sig att läsa om avstånden för brandsäkerhet i vår bruksanvisning.  

Q: Är den invändiga kaminen mer effektiv än den externa kaminen?

A: Nästintill samtliga externa kaminer är mer effektiva än invändiga kaminer. Den utvändiga kaminen är mycket mer användarvänlig än den invändiga och sparar badutrymme.

Q: Blir kaminen het?

A: Kaminens utsida blir inte varmare än badvattnet. Observera, att rökröret och kaminens lucka blir varmare än badvattnet, eftersom de inte har direkt kontakt med vattnet.

Q: Behöver man någonsin sota kaminen?

A: Kaminens innerväggar och rör ska sotas alltid vid behov. Om du har ett gnistskydd ska även detta rengöras då och då för att uppehålla draget.

Q: Hur ofta måste man tömma ut askan?

A: Askan ska tömmas ut efter varje uppvärmning, så att inte rostarna bränns sönder och så att draget blir mer effektivt under uppvärmning.

Q: Det är fukt i kaminen. Har den gått sönder?

A: Temperaturdifferensen mellan kallt vatten och varm luft orsakar kondens i askrummet, så det betyder inte nödvändigtvis att kaminen läcker bara för att det är lite fukt i eldstaden. Efter tändningen kan det flöda rikligt med vatten, men det är inte fråga om läckage, om inte vattnet i karet minskar.

Q: Kaminens effekt har försämrats och uppvärmningen tar längre tid än vanligt, vad ska jag göra?

A: Ur eldstaden ska kolen och askan tömmas samt rosterna behöver rengöras. Kaminens eldstad kan rengöras med hjälp av Kirami sottvätt. Med tiden samlas sot på eldstadens väggar, vilket gör att värmeledningsförmågan försämras. Med sottvätten kan du enkelt få bort även den svåraste smutsen.

Q: Hur kan jag minska mängden rök?

A: Använd lagom liten, torr och ren ved. Uppehåll en stor eld. Se till att veden inte ligger för tätt i kaminen. Om du har en kamin med en justerbar lucka, kan du finna en rätt ställning för att minska röken.  Som ett alternativ finns Kirami Heat it Up träkolen, som brinner med hög värme och rent, utan synlig rök.

Q: I anvisningarna står det om en ny asklåda, var kan jag köpa en sådan?

A: Asklådan är en tilläggsprodukt som kan köpas från återförsäljare eller Kirami web-shoppen.

Q: Vad kan man göra för att minska mängden gnistor?

A: Har man problem med gnistor så rekommenderas vårt gnistskydd. Används björkved eller bättre är det minimalt med gnistor som kommer ur skorstenen och det brukar räcka med standard topphuven. Om man eldar med blandved såsom gran, tall och spillvirke som avger mer gnistor och om det finns en risk att de sprider sig, rekommenderas gnistskyddet som minimerar gnistorna samt likt den vanliga topphuven hindrar den att vatten regnar ner genom skorstenen. Under torra perioder eller om risk finns att gnistor kan antända något ska stor försiktighet vidtas och gnistfri ved användas. Elden får aldrig lämnas obevakad.

Q: Kan jag tillägga en pump mellan badtunnan och kaminen?

A: Detta är otillåtet, eftersom kaminerna är gjorda för ett naturligt flöde. När en pump används ökar trycket i kaminen vid uppvärmning. När man stänger av och på pumpen kan kaminen gå sönder av slagen som orsakas av trycket.

Q: Vad är en anodstav och vad har man för  nytta av den?

A: Kirami anodstav skyddar din kamin mot korrosion orsakad av aggressivt vatten, klor- och eller saltvatten. Stången skall kontrolleras minst 2 gånger per år och bytas vid behov.

Kirami anodstav | Ny vs gammal anodstav | Kirami
Kirami anodstav - ny vs gammal anodstav

 

Njut av den perfekta badtiden! Se även vårt omfattande utbud av tillbehör och läs mer om Kiramis utbud av badtunnor!