Locket

Locket

 

Badtunna locket | Kirami
Runda isolerat lock och ABS lock 

Q: Vilken nytta är det med locket?

A: Du rekommenderas skaffa ett lock till badtunnan, eftersom värmen som avdunstar från vattnet förlänger tunnans uppvärmningstid. Med locket kan du förhindra värmeavdunstning under uppvärmningen. Locket förhindrar även att snö och skräp ansamlas i badtunnan. En badtunna med lock är trevligare att ta i bruk efter att den inte har använts på ett tag. 
Plast- eller isolerlocket kan väljas till badtunnor av storlek M. Till badtunnor av storlek L och XL finns isolerlock som alternativ. 

Q: Varför finns det inte trälock?

A: Trälock vrids efter väderförhållanden. Lock i plast och konstläder är enklare att hålla rena, och deras livslängd är rejält längre än de som är i trä. Locken i plast och konstläder är lättare att lyfta på och av tunnan.

Q: Tål locket olika belastningar?

A: Locken tål belastning av snö mycket väl. Plastlocket är kupolformat, vilket gör det enklare för snön att glida av. Isolerlocket är förstärkt med ett metallstöd, vilket gör att det är hållbart även i krävande vinterförhållanden. Det är inte tillåtet att gå på locken, eftersom vikt koncentrerad på en punkt kan orsaka att locket går sönder. Av säkerhetsskäl är locken dimensionerade så att de tål en rimlig vikt. 

Q: Vilka fördelar är det med isolerlocket?

A: Syftet med Isolerlocket är att bevara värmen bättre. Fördelarna med det kommer bäst till sin rätt när badtunnan har utrustats med en underhållsvärmare. En annan fördel med isolerlocket är även att det är lätthanterligt, då det går att vika på mitten. Tack vare vikbarheten tar locket mindre plats vid förvaring. Vikbarheten underlättar även kontrollen av temperaturen på vattnet under uppvärmningen, eftersom man inte behöver lyfta bort hela locket från badtunnan för att komma åt termometern eller för att blanda vattnet. 

Q: Hålls locket på plats när det blåser?

A: Locket levereras alltid med samtliga nödvändiga delar för att montera det på badtunnan. Plastlocket levereras med fästlänkar av gummi och isolerlocket levereras med fasta remmar. För fästning av gummilänkarna och remmarna monteras motstycken på badtunnans panel. 

Q: Går locket att låsa så att barn inte kan öppna det?

A: Till våra lock finns säkerhetslås som tilläggsutrustning. Säkerhetslåset är en rem, som monteras över locket och låses med en nyckel på andra sidan badtunnan. Detta förhindrar att barn kan öppna locket för egen kraft. Från början av 2019 blir de låsbara remmarna på isolerlocken standardutrustning.

Q: Kan locket lämnas på tunnan medan den töms?

A: Plastlocket kan på grund av vakuum sugas fast på badtunnan och därför ska man vid tömning lämna en luftspalt mellan badtunnan och locket. När badtunnan töms kan ett lock som sitter tätt förhindra tillförseln av ersättningsluft, vilket kan leda till ett kraftigt undertryck, som i sin tur gör att locket kan sugas fast mot tunnan och böjas.

 

Njut av den perfekta badtiden! Upptäck vårt brett utbud av tillbehör och lära dig mer om Kiramis olika badtunna modeller!