Badtunnans vatten | Kirami
Hur man rengör badtunnan och fixar den för sommaren

Q: Kan man använda havs- och sjövatten i badtunnan?

A: Ja det kan man, eftersom våra kaminer är tillverkade av marinaluminium. Offeranod förhindrar korrosion på kaminen om tunnan fylls med havsvatten eller om poolbehandlingsprodukter används i den (i Kiramis nyaste kaminer har detta lösts genom att en magnesiumanodstång har monterats i kaminen). Kaminen behöver inte sköljas med sötvatten efter användningen. Alla våra badtunnor tål havs- och sjövatten. Det är dock bra att vara extra noga med vattenhygienen och rengöringen när havs- eller sjövatten används. Det lönar sig att byta vattnet efter varje användning. Vid tveksamhet om hygienen och vattnets kvalité, rekommenderas det att man tömmer och rengör badtunnan. 

Q: Hur ofta måste man byta ut vatten i tunnan?

A: Det rekommenderas att man byter vattnet efter 1-2 dagar i familjebruk. Vid korrekt användning av filter och kemikalier duger vattnet att bada i ca 1-3 månader. Det är skäl att använda desinfektionskemikalier alltid om man badar mer än en gång. 

Q: Hur kan man förlänga vattnets brukstid?

A: Vattnets brukstid blir märkbart längre om man använder filter och poolkemikalier. Läs mer om vattenhygien på produktsidorna

Q: Kan man använda exempelvis baddofter i badtunnan?

A: I badtunnan kan baddofter och badsalt användas, så länge pH-värdet hålls mellan 7,2-7,6 och att man följer doseringsinstruktionerna för respektive produkt. Efter användning rekommenderar vi att kaminen sköljs av ordentligt på insidan. 

Q: Hur tömmer man vattnet ur badtunnan?

A: Badtunnan har en avtappningsöppning från vilken vattnet via avtappningsröret rinner ut ur tunnan. Välj en sådan plats för tunnan, att tömningen inte orsakar problem. Led undan vattnet med en slang vid behov. 

Q: Kan man tömma ut badtunnan i trädgården?

A: Ja, huvudsakligen, när du tar hänsyn till de kemikalier som använts och då du kontrollerar de lokala regleringarna. 

Q: Varför luktar vattnet när jag öppnar locket efter uppvärmning?

A:  När man värmer vatten under ett lock, och då det inte får luft, kan vattnet börja lukta. När man lyfter bort locket ca 5 minuter innan man badar, hinner vattnet andas, och lukten försvinner. 

 

Se även produkter för rengöring av badtunna och andra tillbehör

Läs även från blog: Det är enkelt att ta hand om badtunnans hygien