How to heat up your hot tub quickly and easily | Kirami heaters
YouTube: How to heat up your hot tub quickly and easily | Kirami heaters 

Q: Vilken typ av ved skall man använda för badtunnans uppvärmning?​

A: Det bästa och mest kostnadseffektiva är torr, huggen björkved (Norden). Då man använder ädelträ, ska man ha en separat asklåda i syrafast stål. Man kan självklart även elda med övriga trädslag. Allmänt gäller, ju tätare träd, desto bättre värmevärde. Det viktigaste är att veden är torr. 

Q: Hur mycket ved går det åt till att värma badtunnan?

A: Beroende på årstid går det åt mellan 60-120 liter med torr björkved (Norden) för att värma upp badtunnan. Hur mycket ved som går åt beror bland annat på den ursprungliga vattentemperaturen, hur torr veden är, vedkvaliteten och lufttemperaturen. Nedan har vi estimerat hur många fulla kaminer som behövs för uppvärmning beroende på kaminen. 

Cult: ca 7-10.

Macu: ca 6-9.

Cube: ca 5-8.

Tube: ca 4-7. 

Q: Vad ska man tänka på vid uppvärmning?

A: Till en början, kontrollera att det finns vatten i badtunnan! Även om du har värmt vattnet föregående kväll, ska du kontrollera hur mycket vatten det finns kvar. Om du vill värma upp vattnet så snabbt som möjligt, använd torr ved av hög kvalitet. När man använder lock förkortas uppvärmningstiden signifikant. Töm askan ur kaminen innan uppvärmning, även på rosterna. Uppehåll en stor eld och tillsätt ved mellan 10-15 minuter, så att elden inte slocknar mitt i uppvärmningen. Vattnet cirkulerar tack vare gravitationen och då elden slocknar stannar cirkulationen, och att åter börja uppvärmningen tar tid.  

 

Kirami Paddel för omrörning används för att röra om i vattnet under uppvärmningsfasen, så att den skiktade temperaturen jämnar ut sig | Kirami
Kirami Paddel för omrörning används för att röra om i vattnet under uppvärmningsfasen, så att den skiktade temperaturen jämnar ut sig.

Q: Hur värmer man vattnet?

A: Badvattnet värms med den vedeldade kamin som levereras med tunnan, så du behöver ingen elektricitet. Vid uppvärmningen måste kaminen vara vattenfylld, d.v.s. vattennivån i karet ska nå ovanför det övre cirkulationsröret. Då vattnet blir varmt blir det lättare och stiger uppåt till kaminens överdel varifrån det strömmar genom cirkulationsröret in i karet. Det kalla vattnet i karet sjunker till bottnen och därifrån strömmar det genom det nedre cirkulationsröret till kaminen. 

 

Q: Hur snabbt värms badvattnet i badtunnan?

A: Hur snabbt badvattnet blir varmt, beror på kaminens effekt, karets storlek, vedkvaliteten, lufttemperaturen och huruvida man har ett lock på tunnan. T.ex. vid en lufttemperatur på noll grader värms ett 1450 liters kar med vatten på ca 2 – 3 timmar. För uppvärmningen lönar det sig att använda smått huggen, torr ved. Stora och fuktiga vedträn kan t.o.m. fördubbla den tid som behövs för uppvärmningen.

 

Badtunnans uppvärmning | Kirami
Antänd enkelt, gör det rätt

 

Njut av den perfekta badtiden! Se även vårt omfattande utbud av tillbehör och läs mer om Kiramis utbud av badtunnor!