Extra komfort med omklädningsrum

Kirami FinVision® -omklädningsrum Nordic misty kan kopplas till sauna eller andra Kirami FinVision® Annex -kedjans moduler.

Kirami FinVision® - omklädningsrum S Nordic misty

Käytössä
Yttre färg
Inre färg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/3548__mruywkba__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/3548__iuleu08s__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/tbfers8t__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/71tcolip__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/ss7h4ymd__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/ej79fi85__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/j15v8t1r__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/81dp8x8t__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/fm308cei__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/tbmn85tm__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/os70gzlj__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/iihuxd2e__full.jpg

Kirami FinVision® -omklädningsrum S Nordic misty till bastun är en separat färdig modul med alla väggar på plats. Bastuns och omklädningsrummets moduler är sömlöst kompatibla. Den förbehandlade Kirami FinVision® -omklädningsrum Nordic misty är tillverkad av värmebehandlat (*gran) panel och värmebehandlat lövträd (*asp), precis som i en bastun. Omklädningsrummets golv, väggar och tak är isolerade, vilket gör att utrymmet kan användas bekvämt året runt.

Omklädningsrummet kan beställas i samband med köpet av bastun eller efteråt. Till omklädningsrummet är det möjligt att som tilläggsutrustning köpa en bänk, en klädhängare och LED-belysning till klädhängaren. Strömbrytare gör det enkelt att tända belysningen, både i klädhängaren och spotlighten i taket i omklädningsrummet.

Omklädningsrummet har ett fönster och en glasdörr som släpper in ljus. Rökgråa glasdörr med svart träkarm skapar stämning och en känsla av rymd i bastuns omklädningsrum, och har samma storlek som dörren till basturummet. Den högkvalitativa värmeisolerade glasdörren är stadigt konstruerad och hålls ordentligt stängd. Alla glasytor i bastun och omklädningsrummet är i samma nyans. Pukukoppi S:n Antalet dörrar i omklädningsrum S beror på kundens val och om omklädningsrum S installeras som en del av en bastu eller som en separat modul.

*Vi förbehåller oss rätten till väsentliga förändringar, områvarupriserna och/eller tillgången på produkterna ändras väsentligt under giltighetstiden. Vi försöker hålla kvaliteten på materialet minst samma som originalet, trots materialbytet.

Dörren är standard på högra sidan av omklädningsrummet, vilket betyder att dörren öppnas mot höger

Omklädningsrummets modul har två dörröppningar. Den ena öppningen har en dörr monterad och är avsedd för utgång. Bastubyggnadens dörr fungerar som dörr mellan bastun och omklädningsrummet, vilket innebär att omklädningsrumsmodulen inte har denna dörr separat.

Alla moduldörrar är lika i struktur och storlek. I bastun har dörren ett dörrhandtag i trä och en rullspärr samt en extern låssats, som innehåller en spärr, ett hänglås och 2 nycklar. Omklädningsrumsdörren har ett svart Abloy handtag och ett nyckellås. Omklädningsrummet låses endast när bastun inte används. Låset hindrar att dörren öppnas i hårdare väder och att barn inte kan gå in i bastun utan närvaro av en vuxen.

När omklädningsrummet S beställs samtidigt med bastun / med annan modul med två dörröppningar*

Om bastun* och omklädningsrummet S beställs samtidigt, kan dörrens höger- eller vänsterhängning ändras färdigt. I en bastu som har dörren på högra sidan monteras dörren normalt som högerhängd. Om bastun sammanfogas med en lounge, byts bastudörren till vänsterhängd.

Vid beställning av omklädningsrummet S i efterhand

Vid beställningen av omklädningsrummet måste det framgå om bastu/* dörren är höger- eller vänsterhängd och hur kunden ändrar riktning när omklädningsrummet monteras till bastun. Omklädningsrummet levereras med bredare smygbrädor. Bastuns befintliga smygbrädor tas loss och byts ut mot de nya brädorna, som medföljer omklädningsrummet. Bastudörrens riktning kan kunden byta själv, om så önskas. Leveransen omfattar även en anslutningsplåt, med hjälp av vilken bastubyggnaden och omklädningsrummet fästs i varandra.

Omklädningsrum S kombinerad med bastun

omklädningsrummet har likadant tak som bastun Nordic misty, vilketinnebär att de är enkla att sammanfoga. Loungen lyfts intill bastun och fästs ihop vid transportstöden. Vid dörren mellan bastun och omklädningsrummet monteras bredare smygbräden som täcker fogningen mellan byggnaderna. Taket sammanfogas vid mellanväggarna med en bredare plåt i U-profil.

*Moduler med ytterdörröppningar, t ex bastu, omklädningsrum. Nya moduler produceras hela tiden och några av modulerna har en egen ytterdörr, vilket bör beaktas vid anslutning av andra moduler till ytterdörrar.

FI
Produktkod
3548
1
Käytössä

Mått

Manualer och filer

Teknisk information

Produktlängd
230
Produktbredd
149,2
Produkthöjd
255
Vikt
675
Förpacknings längd
235
Förpacknings bredd
153
Förpacknings höjd
257

Kom ihåg tillbehör

Kirami FinVision® -omklädningsrummet klädhängare S Nordic misty (med LED-ljus)
Kirami FinVision® -omklädningsrummet klädhängare S Nordic misty
Kirami FinVision® -omklädningsrummet bänk S Nordic misty
Kirami FinVision® Experience -våffelhandduk, rosa
Kirami FinVision® Experience våffelhandduk, grå