Woody ventiler

Woody ventiler

Käytössä
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/WPLS__6430036751456__3p25eaxe__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/WPLS__6430036751456__yh2ieepw__full.png

Serie av delar för förlängning av utloppet på Woody-tunnor. Med detta kan du stänga tunnan från utsidan och får i ventiländen även en slanganslutning som kan kopplas till en separat slang med en inre diameter på 38 eller 32 mm. Seriens anslutningsslang med en yttre diameter på 50 mm ska limmas fast med det medföljande PVC-limmet i utloppets vinklade rör under tunnan. Slangen är dimensionerad så att ventilen hamnar precis utanför Kirami Woody-tunnans vägg.

Produktkod
WPLS
EAN Code
6430036751456
0
Käytössä

Mått

Manualer och filer

Teknisk information

Vikt
0