Original Woody XL

Original Woody XL

Käytössä
Yttre färg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/TW3200SUB__6430036750688__7ud09a04__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/TW3200SUB__6430036750688__w408ykr4__full.jpg

Den traditionella Woody i värmebehandlat äkta trä skapar en autentisk stämning. Tunnans färgning är jordnära, lugnande brun och smälter in i naturen. När du stiger in i Woody-tunnan kan du uppleva doften av det färska, värmebehandlade träet. Woody XL anpassar sig, för sin storlek, en mycket stor grupp badare, bjud alla dina vänner. Woody är ett första val för dig som uppskattar äkthet och traditioner!

Som uppvärmare används en silverfärgad Sub-invändig kamin med ett handtag i trä. Kaminen är tillverkad i högklassig, värmeledande marinaluminium. Som ytterpanel är den värmebehandlade tallen ett inhemskt alternativ till mörka importerade träslag. Det värmebehandlade träet i den varma bruna färgen är i hög kvalitet och håller sin form.

Tunnans diameter är 220 cm, vattenvolym 3180 liter och den lämpar sig för 8-12 personer. Badtunnans torrvikt är 260 kg, SUB-kaminens bruttoeffekt är 42 kw och nettoeffekten som överförs till vattnet är 27 kw.

FI
Produktkod
TW3200SUB
EAN Code
6430036750688
1

Mått

Manualer och filer

Teknisk information

Antal personer
8-12
Fyllningsvolym
2520
Vattenkapacitet
3180
Yttre diameter
220
Höjd
108
Djup
95
Produktlängd
220
Produktbredd
220
Produkthöjd
313
Vikt
260
Förpacknings längd
220
Förpacknings bredd
220
Förpacknings höjd
138
Det är viktigt att placera karet på ett jämnt underlag som håller tyngden av ett vattenfyllt kar. Underlaget kan antingen jämnas ut med krossten eller så kan man gjuta en grund i betong. Det rekommenderas att placera trätunnor på regler för att badtunnans botten kommer en bit upp från underlaget. Detta gör man för att luften ska kunna cirkulera under tunnan. Det är också viktigt att se till, att tunnan inte omges av långt gräs, eftersom det hindrar träet att andas och främjar förruttnelse. Vid väljandet av plats för badtunnan är det även viktigt att tänka på var det går att tömma vattnet och om det behövs kan man leda bort vattnet med en slang. Vattentömningen finns nära kaminen och avtappningsrörets (rörvinkelns) utlopp har innerdiametern 50mm. Det är också viktigt att ta hänsyn till brandsäkerheten. Kaminens rökrör ska alltid placeras tillräckligt långt ifrån brännbara material och det är viktigt att se till att avståndet till dessa material är tillräckligt långt både lateralt och vertikalt sett. I vinterbruk är det viktigt att tänka på att vattnet i badtunnan inte får frysa. Under kyliga vinterdagar ska man därför antingen tömma badtunnan helt eller se till att uppehålla en tillräcklig värme i vattnet i tunnan. Det är även viktigt att lämna avtappningspluggen öppen så att allt vatten som hamnar i badtunnan kan rinna ut. De viktigaste riktlinjerna har med tunnans vattenmängd och med antändningen i kaminen att göra. Man får aldrig tända eld i kaminen då karet är tomt eller halvtomt. Man får inte heller tömma vattnet i badtunnan innan elden och glöden i kaminen helt slocknat. Minimum mängd vatten i tunnan finns märkt på kaminen och i bruksanvisningen. För att hålla badtunnan ren är det viktigt att ha ett lock på som finns att köpa i olika varianter beroende på tunnans modell. Det är även viktigt att tvätta och torka karet regelbundet och för att tvätta badtunnan kan man t.ex. använda sig av Kirami Biotvättmedel. Kirami säljer även olika produkter med vilka man kan ta hand om vattenhygienen. Vid användandet av dessa medel ska pH-värdet hållas inom givna gränser dvs. 7,0-7,6. I denna modell är rökrörets diameter 150mm och dess längd 2m.

Kom ihåg tillbehör

Runt Isolerat lock Woody XL, 220cm
Drickshållare TW för Woody Sub tunnor
Trappa Delux med Thermowood beklädnad