Original Woody L

Original Woody L

Käytössä
Yttre färg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/TW2600CUBE__6430036750695__y351wbfe__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/TW2600CUBE__6430036750695__cbu10p0s__full.JPG

Den traditionella Woody i värmebehandlat äkta trä skapar en autentisk stämning. Tunnans färgning är jordnära, lugnande brun och smälter in i naturen. När du stiger in i Woody-tunnan kan du uppleva doften av det färska, värmebehandlade träet. Woody L anpassar sig, för sin storlek, en större grupp badare. Woody är ett första val för dig som uppskattar äkthet och traditioner!

Som uppvärmare används en effektiv, svart Cube-kamin i en tidlös form. Den värmer även större badtunnor på kort tid. Kaminen är tillverkad i högklassig, värmeledande marinaluminium. Som ytterpanel är den värmebehandlade tallen ett inhemskt alternativ till mörka importerade träslag. Det värmebehandlade träet i den varma bruna färgen är i hög kvalitet och håller sin form.

Tunnans diameter är 200 cm, vattenvolym 2600 liter och den lämpar sig för 6-8 personer. Badtunnans torrvikt är 240 kg, CUBE-kaminens bruttoeffekt är 48 kw och nettoeffekten som överförs till vattnet är 35 kw.

FI
Produktkod
TW2600CUBE
EAN Code
6430036750695
1

Mått

Manualer och filer

Teknisk information

Antal personer
6-8
Fyllningsvolym
2060
Vattenkapacitet
2600
Yttre diameter
200
Höjd
108
Djup
95
Produktlängd
255
Produktbredd
200
Produkthöjd
277
Vikt
240
Förpacknings längd
200
Förpacknings bredd
200
Förpacknings höjd
122
Det är viktigt att placera karet på ett jämnt underlag som håller tyngden av ett vattenfyllt kar. Underlaget kan antingen jämnas ut med krossten eller så kan man gjuta en grund i betong. Det rekommenderas att placera trätunnor på regler för att badtunnans botten kommer en bit upp från underlaget. Detta gör man för att luften ska kunna cirkulera under tunnan. Det är också viktigt att se till, att tunnan inte omges av långt gräs, eftersom det hindrar träet att andas och främjar förruttnelse. Vid väljandet av plats för badtunnan är det även viktigt att tänka på var det går att tömma vattnet och om det behövs kan man leda bort vattnet med en slang. Vattentömningen finns nära kaminen och avtappningsrörets (rörvinkelns) utlopp har innerdiametern 50mm. Det är också viktigt att ta hänsyn till brandsäkerheten. Kaminens rökrör ska alltid placeras tillräckligt långt ifrån brännbara material och det är viktigt att se till att avståndet till dessa material är tillräckligt långt både lateralt och vertikalt sett. I vinterbruk är det viktigt att tänka på att vattnet i badtunnan inte får frysa. Under kyliga vinterdagar ska man därför antingen tömma badtunnan helt eller se till att uppehålla en tillräcklig värme i vattnet i tunnan. Det är även viktigt att lämna avtappningspluggen öppen så att allt vatten som hamnar i badtunnan kan rinna ut. De viktigaste riktlinjerna har med tunnans vattenmängd och med antändningen i kaminen att göra. Man får aldrig tända eld i kaminen då karet är tomt eller halvtomt. Man får inte heller tömma vattnet i badtunnan innan elden och glöden i kaminen helt slocknat. Minimum mängd vatten i tunnan finns märkt på kaminen och i bruksanvisningen. För att hålla badtunnan ren är det viktigt att ha ett lock på som finns att köpa i olika varianter beroende på tunnans modell. Det är även viktigt att tvätta och torka karet regelbundet och för att tvätta badtunnan kan man t.ex. använda sig av Kirami Biotvättmedel. Kirami säljer även olika produkter med vilka man kan ta hand om vattenhygienen. Vid användandet av dessa medel ska pH-värdet hållas inom givna gränser dvs. 7,0-7,6. I denna modell är rökrörets diameter 150mm och dess längd 2m.

Kom ihåg tillbehör

Runt Isolerat lock L, 200 cm