Comfort Family M

Comfort Family M

Käytössä
Yttre färg
Inre färg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/CFBLST1900CULTSI-BL__6430036756390__8tbau37l__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/CFBLST1900CULTSI-BL__6430036756390__5g0njxlz__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/r0wqj47j__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/sk7jh6kj__full.jpg

I Family-badtunnan har vi beaktat såväl barns och äldrepersoners som rörelsehindrades specialbehov. Utöver det praktiska har vi också satsat på säkerheten allt mer. Tackvare bänken är vattenhöjden angenämare och mer avslappnad även för barn och kortvuxna badare. Man kan vila ryggen på de speciellt utformade kanterna på bänken. Bänkens design är idealisk för att kliva in och ut ur badtunnan.

Som uppvärmare används en utvändig, grå Cult-si-kamin som passar små badtunnor. Kaminen är tillverkad i högklassig, värmeledande marinaluminium.

Som ytterpanel har en finsk granpanel, betsad i kolsvart färg, använts. Granpanelen behåller sitt utseende länge. Innerkarets sammetslena, genomskinlig havsblå färg är nyanserad med flake-effekt. Denna blå färg får de flesta matroser att koppla av med den blåa stunden efter en solnedgång.

Tunnans diameter är 170 cm, vattenvolym 1370 liter och den lämpar sig för 3-5 personer. Badtunnans torrvikt är 141 kg, CULT-si-kaminens bruttoeffekt är 36 kw och nettoeffekten som överförs till vattnet är 22 kw.

FI
Produktkod
CFBLST1900CULTSI-BL
EAN Code
6430036756390
0

Mått

Manualer och filer

Teknisk information

Antal personer
3-5
Fyllningsvolym
890
Vattenkapacitet
1370
Yttre diameter
170
Höjd
110
Djup
91
Produktlängd
258
Produktbredd
170
Produkthöjd
210
Vikt
141
Förpacknings längd
169
Förpacknings bredd
169
Förpacknings höjd
123
Det är viktigt att placera karet på ett jämnt underlag som håller tyngden av ett vattenfyllt kar. Underlaget kan antingen jämnas ut med krossten eller så kan man gjuta en grund i betong. Badtunnor med EPS-botten ska ha ett jämnt underlag och dessa badtunnor kan inte placeras på regler. Vid väljandet av plats för badtunnan är det även viktigt att tänka på var det går att tömma vattnet och om det behövs kan man leda bort vattnet med en slang. Vattnets tömningsventil finns på den motsatta sidan till kaminen och en slang med innermått 38mm passar till ventilen. Det är också viktigt att ta hänsyn till brandsäkerheten. Kaminens rökrör ska alltid placeras tillräckligt långt ifrån brännbara material och det är viktigt att se till att avståndet till dessa material är tillräckligt långt både lateralt och vertikalt sett. I vinterbruk är det viktigt att tänka på att vattnet i badtunnan inte får frysa. Under kyliga vinterdagar ska man därför antingen tömma badtunnan helt eller se till att uppehålla en tillräcklig värme i vattnet i tunnan. Det är även av betydelse att se till att tömningsventilen är halvt öppen, så att allt vatten som hamnar i badtunnan kan rinna ut. Genom att följa dessa instruktioner kan man undvika att rören och ventilen i tunnan fryser. De viktigaste riktlinjerna har med tunnans vattenmängd och med antändningen i kaminen att göra. Man får aldrig tända eld i kaminen då karet är tomt eller halvtomt. Man får inte heller tömma vattnet i badtunnan innan elden och glöden i kaminen helt slocknat. Minimum mängd vatten i tunnan finns märkt på kaminen och i bruksanvisningen. För att hålla badtunnan ren är det viktigt att ha ett lock på som finns att köpa i olika varianter beroende på tunnans modell. Det är även viktigt att tvätta och torka karet regelbundet och för att tvätta badtunnan kan man t.ex. använda sig av Kirami Biotvättmedel. Kirami säljer även olika produkter med vilka man kan ta hand om vattenhygienen. Vid användandet av dessa medel ska pH-värdet hållas inom givna gränser dvs. 7,0-7,6. I denna modell är rökrörets diameter 120mm och dess längd 1,5m.

Kom ihåg tillbehör

ABS lock, 170 cm för helrunda badtunnor
Runt Isolerat lock M, 170cm
Family trappa, Thermowood
Legroom Led Corona M