Comfort Family L

Comfort Family L

Poistumassa
Yttre färg
Inre färg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/CFGEP2600CUBE-GR__6430036755003__utsezizn__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/CFGEP2600CUBE-GR__6430036755003__6iyrcml4__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/gerixvkr__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/0j1m0amc__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/t1pgpov7__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/ptoionat__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/tlhilixa__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/ohxvbd7w__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/cvwn2n25__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/9dc5j70g__full.jpg
Family-badtunnan utformades för att ta hänsyn till hela familjens behov, oberoende ålder och fysiskt skick. Som en del av badtunnans design finns en inbyggd bänk som kan användas för att svalka sig och barn kan sitta på den lättare. Man kan vila ryggen och armarna på de speciellt utformade kanterna på bänken. Bänkens design är idealisk för att kliva in och ut ur badtunnan. Den praktiska och lättillgängliga bänken förbättrar också säkerheten. Family är en badbalja som skapats utifrån kundernas önskemål. Family L anpassar sig, för sin storlek, en större grupp badare.

Som uppvärmare används en effektiv, svart Cube-kamin i en tidlös form. Den värmer även större badtunnor på kort tid. Kaminen är tillverkad i högklassig, värmeledande marinaluminium.

Som ytterpanel har en tidlös nattsvart panel i återvinningsplast använts. Den passar väl in i en modern miljö. Den släta ytan är enkel att rengöra, och materialet kräver ingen skötsel utöver tvätt. Innerkarets mjuka grå färg är alltid tidlös och smälter vackert in i omgivningen.

Tunnans diameter är 200 cm, vattenvolym 1930 liter och den lämpar sig för 6-8 personer. Badtunnans torrvikt är 200 kg, CUBE-kaminens bruttoeffekt är 48 kw och nettoeffekten som överförs till vattnet är 35 kw.

FI
Produktkod
CFGEP2600CUBE-GR
EAN Code
6430036755003
0

Mått

Manualer och filer

Teknisk information

Antal personer
6-8
Fyllningsvolym
1290
Vattenkapacitet
1930
Yttre diameter
200
Höjd
110
Djup
91
Produktlängd
265
Produktbredd
200
Produkthöjd
260
Vikt
200
Förpacknings längd
200
Förpacknings bredd
200
Förpacknings höjd
123
Det är viktigt att placera karet på ett jämnt underlag som håller tyngden av ett vattenfyllt kar. Underlaget kan antingen jämnas ut med krossten eller så kan man gjuta en grund i betong. Badtunnor med EPS-botten ska ha ett jämnt underlag och dessa badtunnor kan inte placeras på regler. Vid väljandet av plats för badtunnan är det även viktigt att tänka på var det går att tömma vattnet och om det behövs kan man leda bort vattnet med en slang. Vattnets tömningsventil finns på den motsatta sidan till kaminen och en slang med innermått 38mm passar till ventilen. Det är också viktigt att ta hänsyn till brandsäkerheten. Kaminens rökrör ska alltid placeras tillräckligt långt ifrån brännbara material och det är viktigt att se till att avståndet till dessa material är tillräckligt långt både lateralt och vertikalt sett. I vinterbruk är det viktigt att tänka på att vattnet i badtunnan inte får frysa. Under kyliga vinterdagar ska man därför antingen tömma badtunnan helt eller se till att uppehålla en tillräcklig värme i vattnet i tunnan. Det är även av betydelse att se till att tömningsventilen är halvt öppen, så att allt vatten som hamnar i badtunnan kan rinna ut. Genom att följa dessa instruktioner kan man undvika att rören och ventilen i tunnan fryser. De viktigaste riktlinjerna har med tunnans vattenmängd och med antändningen i kaminen att göra. Man får aldrig tända eld i kaminen då karet är tomt eller halvtomt. Man får inte heller tömma vattnet i badtunnan innan elden och glöden i kaminen helt slocknat. Minimum mängd vatten i tunnan finns märkt på kaminen och i bruksanvisningen. För att hålla badtunnan ren är det viktigt att ha ett lock på som finns att köpa i olika varianter beroende på tunnans modell. Det är även viktigt att tvätta och torka karet regelbundet och för att tvätta badtunnan kan man t.ex. använda sig av Kirami Biotvättmedel. Kirami säljer även olika produkter med vilka man kan ta hand om vattenhygienen. Vid användandet av dessa medel ska pH-värdet hållas inom givna gränser dvs. 7,0-7,6. I denna modell är rökrörets diameter 150mm och dess längd 2m.

Kom ihåg tillbehör

Runt Isolerat lock L, 200 cm
Massfilter MF250
Dryckeshållare, med 6 platser Coal Black
Stepin Trappa, Svartbetsad