Roasty Boss Stålgryta

Roasty Boss Stålgryta

Käytössä
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/OS-ROBO-PA__6430036754396__f9pdcmsl__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/OS-ROBO-PA__6430036754396__6l3mscvk__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/OS-ROBO-PA__6430036754396__y39yrp9w__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/OS-ROBO-PA__6430036754396__cmrtcgfl__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/OS-ROBO-PA__6430036754396__qbnjj9dx__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/OS-ROBO-PA__6430036754396__g3eikqzf__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/OS-ROBO-PA__6430036754396__93m5ajvk__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/p4i53ub6__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/qyxp5920__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/lyz5nru1__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/jfccakho__full.jpg

Roasty Boss-serien i Kiramis produktfamilj Outstanding omfattar utöver en standardgryta av Cortenstål även bättre utrustade grillar. Roasty Boss har tillverkats av kallvalsat, väderbeständigt Cortenstål vars yta patineras rostliknande med tiden och bildar ett hållbart skyddsskikt på metallen. Innan skyddsskiktet bildas frigörs lite rost från stålets yta med regn.

Den robusta Roasty Boss-grytan lämpar sig som eldstad, till exempel på en sandstrand under mörknande kvällar eller på terrassen där den skapar genuin stämning. Det robusta Roasty Boss är en finländsk Nyckelflaggaprodukt!

FI
Produktkod
OS-ROBO-PA
EAN Code
6430036754396
1
Käytössä

Mått

Manualer och filer

Teknisk information

Produktlängd
76
Produktbredd
76
Produkthöjd
21
Vikt
18.9
Förpacknings längd
79
Förpacknings bredd
79
Förpacknings höjd
27
- Eldstaden är avsedd endast för utomhusbruk. - Eldstaden är tillverkad i CORTEN stål, vars yta, när den patineras, börjar se rostig ut och blir hållbar. - CORTEN® A är ett kallvalsat väderbeständigt stål. Först kommer ytan att rosta, men sedan kommer rostlagret att kondensera långsamt och skydda det underliggande stålet mot rost och stålet kommer att rosta långsammare. Det skyddande lagret kommer under normala väderförhållanden att bildas på 18-36 månader, under förutsättning att stålytan blir våt och torkar upprepade gånger. Först är det skyddande lagret rödaktigt brunt, men det kommer att mörkna med tiden. I industriella miljöer kommer höljet att bildas snabbare och bli mörkare än i renare omgivningar, som på exempelvis landsbygden. - Innan det skyddande lagret bildas, kommer en del rost att sköljas bort från stålytan av regnvattnet. Strukturen bör byggas så att flödande vatten inte kommer att missfärga några föremål under strukturen. - Eldstaden bör placeras på ett brandsäkert underlag. - Eldstaden är endast avsedd att eldas med ved och träkol. - Om du använder tändvätska, följ anvisningarna på förpackningen. Använd aldrig andra vätskor till tändning, än sådana som är avsedda för ändamålet. - Försäkra dig om att elden och glöden har slocknat, innan du lämnar eldstaden utan tillsyn.

Kom ihåg tillbehör

Iron Monster-stekhäll
Leather Patron förkläde
Kirami HEAT IT UP trädskol 30 l