Hängd filter SI2000

Hängd filter SI2000

Käytössä
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/KS2000__6430036750480__msy4ejv2__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/KS2000__6430036750480__u7xpcew7__full.jpg

Patronfilter för filtrering av badvatten. Ett viktigt element i badande är rening av vattnet – ett patronfilter kan ta hand om den fysiska filtreringen. Patronfilter fungerar med en fiberbaserad filterpatron, genom vilken vattnet leds utifrån och in genom filterlameller. Patronfiltret lämpar sig för spabad och små pooler. Utöver fysisk filtrering är det också viktigt att använda kemikalier för rening, så att virus och bakterier kan kontrolleras.

Ett behändigt vattenreningsverk som tar hand om rengöringen av badvattnet. Reningsverket fungerar med bytbara lamellpatroner. Ett flytande, litet reningsverk som fästs på Kirami badtunnans kant med en hängare som designats för Kirami badtunnor. Produktens montering och bruk är enkelt. Verket suger in vattnet genom lockets grovfilter som sedan fortsätter ner genom filterpatronen, och slutligen kommer det rena vattnet ut genom pumpen i bottnen av filtret. Filtret upparbetar 2000 liter vatten i timmen. Då filtret används rörs även vattnet om i badtunnan. Ett bra val för dig som behöver ett lätthanterligt filter som förlänger användandet av samma badvatten till normalt 1-2 veckor med kemi.

För att avlägsna bakterier och mikroorganismer används alltid kemikalier.

IT
Produktkod
KS2000
EAN Code
6430036750480
0
Käytössä
Läs mer på vår FAQ-sida

Mått

Manualer och filer

Teknisk information

Produktlängd
19
Produktbredd
18
Produkthöjd
41
Vikt
4.7
Förpacknings längd
21
Förpacknings bredd
21
Förpacknings höjd
63
Reningsverket ska alltid kopplas i en strömbrytare som har en jordfelsbrytare. Reningsverket får inte användas då man badar.

Kom ihåg tillbehör

Bytespatron till hängd filter SI2000