Extra komfort med omklädningsrum

Kirami FinVision® -omklädningsrum Nordic misty kan kopplas till sauna eller andra Kirami FinVision® Annex -kedjans moduler.

Kirami FinVision® - omklädningsrum Nordic misty

Käytössä
Yttre färg
Inre färg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/3548__mruywkba__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/3548__iuleu08s__full.jpg

Kirami FinVision® -omklädningsrum Nordic misty till bastun är en separat färdig modul med alla väggar på plats. Bastuns och omklädningsrummets moduler är sömlöst kompatibla. Den förbehandlade Kirami FinVision® -omklädningsrum Nordic misty är tillverkad av värmebehandlat granpanel och värmebehandlat lövträd, precis som i en bastun.

Omklädningsrummet kan beställas i samband med köpet av bastun eller efteråt. Till omklädningsrummet är det möjligt att som tilläggsutrustning köpa en bänk, en klädhängare och LED-belysning till klädhängaren. Strömbrytare gör det enkelt att tända belysningen, både i klädhängaren och spotlighten i taket i omklädningsrummet. Omklädningsrummet har ett fönster och en glasdörr som släpper in ljus. Rökgråa glasdörr med svart träkarm skapar stämning och en känsla av rymd i bastuns omklädningsrum, och har samma storlek som dörren till basturummet. Alla glasytor i bastun och omklädningsrummet är i samma nyans.

Dörren är standard på högra sidan av omklädningsrummet, vilket betyder att dörren öppnas mot höger.

Omklädningsrummets modul har två dörröppningar. Den ena öppningen har en dörr monterad och är avsedd för utgång. Bastubyggnadens dörr fungerar som dörr mellan bastun och omklädningsrummet, vilket innebär att omklädningsrumsmodulen inte har denna dörr separat.

När omklädningsrummet beställs samtidigt med bastun

Om bastun och omklädningsrummet beställs samtidigt, kan dörrens hänthet ändras färdigt. I en högerhänt bastu monteras dörren normalt som högerhängd. Om bastun sammanfogas med ett omklädningsrum, byts bastudörren till vänsterhängd.

När omklädningsrummet beställs i efterhand

Vid beställningen av omklädningsrummet måste det framgå om bastudörren är höger- eller vänsterhängd och hur det är på kundens ansvar att byta håll när omklädningsrummet har monterats på plats. Omklädningsrummet levereras med bredare smygbrädor. Bastuns befintliga smygbrädor tas loss och byts ut mot de nya brädorna, som medföljer omklädningsrummet (se anvisningen om byte av smygbrädor). Bastudörrens riktning kan kunden byta själv, om så önskas. Leveransen omfattar även en anslutningsplåt, med hjälp av vilken bastubyggnaden och omklädningsrummet fästs i varandra (se anvisningen om monteringen av anslutningsplåten).

Dörrens dragknopp och låsning

Dragknoppen till bastuns glasdörr är försedd med Kiramis logotyp och utformad av högkvalitativ, svartmålad tuja. Samma knopp finns även monterad på bastudörren. Dörren till omklädningsrummet kan låsas utifrån med det medföljande hänglåset. Låssatsen innehåller en låsregel, ett hänglås och två nycklar. Omklädningsrummet låses endast när bastun inte används. Låset hindrar att dörren öppnas i hårdare väder och att barn inte kan gå in i bastun utan närvaro av en vuxen.

Hur omklädningsrummet sammanfogas med bastun

Omklädningsrummets tak är likadant som i Nordic misty –sauna (bastu), vilket innebär att de är enkla att sammanfoga. Omklädningsrummet lyfts intill bastun och de fäst samman vid transportstöden. På dörren mellan bastun och omklädningsrummet monteras bredare smygbrädor, som täcker byggnadernas anslutningspunkter. Taket sammanfogas vid mellanväggarna med en bredare plåt i U-profil.

FI
Produktkod
3548
1
Käytössä

Mått

Manualer och filer

Teknisk information

Produktlängd
230
Produktbredd
149,2
Produkthöjd
255
Vikt
675
Förpacknings längd
235
Förpacknings bredd
153
Förpacknings höjd
257

Kom ihåg tillbehör

Kirami FinVision® -omklädningsrummet klädhängare med LED-ljus, Nordic misty
Kirami FinVision® -omklädningsrummet klädhängare, Nordic misty
Kirami FinVision® -omklädningsrummet bänk Nordic misty
Kirami FinVision® Experience -våffelhandduk, rosa
Kirami FinVision® Experience våffelhandduk, grå