Hållbarhet börjar med rätt attityd och kvalitet

Hållbarhet börjar med rätt attityd och kvalitet

 

För Kirami handlar hållbarhet och kvalité om säkra produkter, rätt materialval och materialeffektivitet. För oss är det också viktigt att vara en tillförlitlig och bra arbetsgivare och att ha ett nära samarbete med lokala företag.

Kirami Oy är ett familjeföretag som grundades år 2001, och är sedan 28.5.2021 en del av Harvia Group. De ursprungliga grundarna arbetar fortfarande aktivt i företaget. Företaget har bra kontroll över lönsamheten och företagets förpliktelser är i ordning. Kirami är idag världens största tillverkare av badtunnor och tillverkar omkring 10 000 badtunnor årligen.   

Produkter gjorda för att hålla

Kirami badtunnor, FinVision -sauna och Outstanding-produkterna är tillverkade för att hålla länge. Kiramis produkter är förstklassiga och tillverkade i Finland av råmaterial i top-kvalitet. Största delen av våra produkter är individuellt märkta med en nyckelflagga. Kiramis arbetare inom produktdesignen känner väl till klimatet i både norra och centrala Europa, vilket innebär att vi kunnat ta klimatets påverkan på badtunnor och bastubyggnader i beaktande. Våra produkter klarar av både kalla vintrar och varma somrar. 

Kiramis badtunnor och bastun går att spåra: våra kaminer, badtunnor och bastubyggnader har unika serienummer vilket innebär att vi vet exakt var och när de blivit tillverkade. Vi erbjuder reservdelar till alla Kiramis badtunnor och bastun – detta gör i sin tur livslängden för enskilda produkter ännu längre. 

Alla våra produkter är väl designade från början till slut. Våra skorstenar är tillverkade av kraftigt syrafast stål och kaminerna av marinaluminium och extrautrustade med en offeranod av magnesium som skyddar dem emot korrosion. Vedkaminerna, såväl som skorstenarna är specifikt designade för att värma upp badbaljor. Skorstenarna är tillverkade i en fabrik som specialiserar sig på skorstenar. Alla material är korrosionsskyddade och innehåller inga delar som kan rosta. Våra trämaterial är för det mesta PEFC-certifierade.

Kirami FinVision -sauna är en färdigt monterad bastubyggnad som är designad av finska bastu-experter. Kvalitén i våra COR-TEN® - stålprodukter, tillhör Outstanding-serien, är helt i sin egen kategori. Oxidytan på stålmaterialet är kompakt och hållbar, vilket innebär att korrosionen inte späder ut materialet. 

Föredrar lokala partnerskap

Våra produkter planeras, monteras och testas i Finland på fabrikerna i Sastamala. På så sätt säkrar vi att är i bästa skick samt att alla tillbehör besvarar kundens önskemål. Vi har stora krav på att produkter från våra samarbetspartners är av top-kvalitet. Samtidigt lägger vi tyngd på att även deras verksamhet är ansvarsfullt. Vi strävar alltid efter ett långt och sömlöst samarbete med våra  underleverantörer och övriga samarbetspartners. Cirka 90 prcent av våra leverantörer är inhemska, varav största delen av komponenterna kommer från varuleverantörer som befinner sig inom en 100 kilometers radie från våra fabriker i Sastamala.     

Återvinningsbart material och optimerade förpackningar 

Produkternas tillverkningsmaterial är för det mesta återanvändbara och en del av materialen är även återvunna. Produkternas trädetaljer är brännbara och innehåller ingen gift. Badtunnornas plast och metalldelar är återanvändbara. 

Med våra förpackningar strävar vi efter att minimera mängden förpackningsmaterial. Samtidigt tar vi i beaktande att förpackningen är tillräckligt stadig för att bära fram produkten till kunden utan att bli skadad. Produkterna levereras med hjälp av olika pallar och burar som skickas fram och tillbaka mellan oss och våra kunder, och används så länge som möjligt.

Restmaterial går till återvinning

Trämaterialet kommer med färdiga mått till Kirami, vilket möjliggör ett mindre svinn. Plastmaterialets möjliga restbitar används på nytt. Över lag strävar vi efter att återanvända så mycket som möjligt. Vi har konstant kontakt med underleverantörerna, för att säkerställa att alla material samt dess restbitar tas hand om på bästa möjliga sätt. 

Lätta att använda

Våra produkter är lätta att montera och ta i bruk. Produkterna har klara och läsbegripliga bruksanvisningar på flera olika språk. Mer information hittar du på våra nätsidor, bl.a. produktbilder, FAQ-frågor och i videoformat. I telefonen svara husets egna expert, som har en bred kunskap om produkterna och som kan samt råd giva vid behov. 

Deltar i europeiskt standardiseringsarbete

Kirami har varit det enda finska företaget som aktivt deltagit i arbetet med en frivillig standard för tillverkare inom EU. Standarden  innehåller säkerhets- och kvalitetskrav på bubbelpooler och badtunnor. För Kirami var säkerhet för små barn särskilt viktigt, vilket har varit en av huvudfokusarna på att göra standarden.

Standarden har utformats av företag inom branschen tillsammans med olika myndigheter, till exempel det finska Säkerhets- och kemikalieverket och motsvarande europeiska myndigheter. Standarden inkluderar säkerhetsaspekter, tekniska detaljer, kvalitet och olika föreskrifter. Utgångsläget är att kunderna ska kunna lita på att få en säker produkt av tillverkare som följer standarden.

Läs vår återförsäljares synpunkter på produkterna och deras kvalitet.