Extra komfort med omklädningsrum

Kirami FinVision® -omklädningsrum till Original saunan är tillverkad av samma material som saunan. Passar sömlöst ihop och tillbringar även mera njutning till sauna-stunden. 

Kirami FinVision® - omklädningsrummet Original (Tak monterat)

Käytössä
Yttre färg
Inre färg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/3699__63eem0vy__full.png
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/xwb1ihfh__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/jj1t7oy8__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/jd5eexzt__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/nwcclwz1__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/mcbpnbr4__full.jpg

Kirami FinVision® -omklädningsrummet Original till bastun är en separat färdig modul med alla väggar på plats. Bastuns och omklädningsrummets moduler är sömlöst kompatibla. Omklädningsrummet är både invändigt och utvändigt tillverkat av samma genomsågat barrträ och samma barrträfaner som bastun. Omklädningsrummets modul har två dörröppningar. Den ena öppningen har en dörr monterad och är avsedd för utgång. Bastubyggnadens dörr fungerar som dörr mellan bastun och omklädningsrummet, vilket innebär att omklädningsrumsmodulen inte har denna dörr separat.

Vi förnyade Original omklädningsrummets tak våren 2022 och på grund av det levereras den nu helt färdigt monterad. Omklädningsrummet kan beställas i samband med köpet av bastun eller efteråt. Till omklädningsrummet är det möjligt att som tilläggsutrustning köpa en bänk, en klädhängare och LED-belysning till klädhängaren. Omklädningsrummet har ett fönster och en glasdörr som släpper in ljus. Harvias rökgråa glasdörr med grå träkarm skapar stämning och en känsla av rymd i bastuns omklädningsrum, och har samma storlek som dörren till basturummet. Alla glasytor i bastun och omklädningsrummet är i samma nyans.

Dörren är standard på högra sidan av omklädningsrummet, vilket betyder att dörren öppnas mot höger.

Vi rekommenderar att du kontrollerar häntheten för såväl bastun som omklädningsrummet under fliken Bruksanvisning eller på produktbroschyrsidan. Som standard är bastudörren alltid högerhängd (bild A) och med omklädningsrummet är dörren mellan bastun och omklädningsrummet alltid vänsterhängd, varvid omklädningsrummets utrymme kan utnyttjas maximalt (bild A1). Omklädningsrummets ytterdörr är som standard högerhängd (bild A1). Alternativen för spegelbilderna för bastuns och omklädningsrummets dörrar visas (bild B) nedan.

När omklädningsrummet beställs samtidigt med bastun

Om bastun och omklädningsrummet beställs samtidigt, kan dörrens hänthet ändras färdigt. I en högerhänt bastu monteras dörren normalt som högerhängd. Om bastun sammanfogas med ett omklädningsrum, byts bastudörren till vänsterhängd.

När omklädningsrummet beställs i efterhand

Vid beställningen av omklädningsrummet måste det framgå om bastudörren är höger- eller vänsterhängd och hur det är på kundens ansvar att byta håll när omklädningsrummet har monterats på plats. Omklädningsrummet levereras med bredare smygbrädor. Bastuns befintliga smygbrädor tas loss och byts ut mot de nya brädorna, som medföljer omklädningsrummet (se anvisningen om byte av smygbrädor). Bastudörrens riktning kan kunden byta själv, om så önskas. Leveransen omfattar även en anslutningsplåt, med hjälp av vilken bastubyggnaden och omklädningsrummet fästs i varandra (se anvisningen om monteringen av anslutningsplåten).

Dörrens dragknoppoch låsning

Dragknoppen till bastuns glasdörr är försedd med Kiramis logotyp och utformad av högkvalitativ tuja. Samma knopp finns även monterad på bastudörren. Dörren till omklädningsrummet kan låsas utifrån med det medföljande hänglåset. Låssatsen innehåller en låsregel, ett hänglås och två nycklar. Omklädningsrummet låses endast när bastun inte används. Låset hindrar att dörren öppnas i hårdare väder och att barn inte kan gå in i bastun utan närvaro av en vuxen.

Hur omklädningsrummet sammanfogas med bastun

Omklädningsrummets tak är likadant som i Original -sauna (bastu), vilket innebär att de är enkla att sammanfoga. Omklädningsrummet lyfts intill bastun och de fäst samman vid transportstöden. På dörren mellan bastun och omklädningsrummet monteras bredare smygbrädor, som täcker byggnadernas anslutningspunkter. Taket sammanfogas vid mellanväggarna med en bredare plåt i U-profil.

FI
Produktkod
3699
1
Käytössä

Mått

Manualer och filer

Teknisk information

Produktlängd
230
Produktbredd
153
Produkthöjd
255
Vikt
700
Förpacknings längd
230
Förpacknings bredd
153
Förpacknings höjd
255

Kom ihåg tillbehör

Kirami FinVision® -omklädningsrummet klädhängare Original
Kirami FinVision® -omklädningsrummet bänk Original
Kirami FinVision® Experience -sauna nessessär
Kirami FinVision® Experience våffelhandduk, grå
Kirami FinVision® Experience -våffelhandduk, rosa